Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Administracja II stopnia w GWSH!

Drukuj

Nasza uczelnia rozszerza swoją ofertę. Polska Komisja Akredytacyjna nadała GWSH uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Administracja.

Administracja II stopnia, studia w przygotowaniu

W Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach trwają przygotowania do uruchomienia kierunku Administracja na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym. Pozytywną opinię w sprawie wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia powyższego kierunku, wydała Polska Komisja Akredytacyjna. Kolejnym krokiem jest podpis pod wnioskiem ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

  • Obecnie prowadzimy elektroniczną rejestrację na kierunek Administracja II stopnia.
    O możliwości złożenia dokumentów będziemy informować.

Wprowadzenie Administracji II stopnia to naturalny rozwój kierunku, który w naszej uczelni cieszy się dużym zainteresowaniem. Uzupełniając dotychczasową wiedzę, student może zdobyć nowe kompetencje i umiejętności. Ukończenie studiów II stopnia zwiększa szanse absolwenta na rynku pracy.

 Administracja II stopnia w GWSH

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+