Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Gościnne wykłady w Wiedniu

Drukuj

To był interesujący weekend w Wydziale Zamiejscowym GWSH w Wiedniu. 16 listopada nasi studenci spotkali się z wykładowcami Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

O obecności islamu we współczesnym świecie

"Teologia polityczna a kwestie aksjologiczne we współczesnym świecie". To tytuł wykładu dr. Mariusza Sulkowskiego. Pracownik naukowy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji  UKSW poruszył między innymi zagadnienia dotyczące genezy religii islamskiej, rozwoju terytorialnego i założeń teologicznych. Mówił o obecności islamu we współczesnym świecie, perspektywach jego rozwoju do lat 60. naszego wieku i wynikających z tego faktu konsekwencji. W swoim wykładzie dr Sulkowski porównał również określone wartości pomiędzy islamem, a chrześcijaństwem.

„Mieliśmy swój dom, w którym byliśmy szczęśliwi"

W drugim wystąpieniu prof. dr hab. Radosław Zenderowski, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie i współpracownik naszej Uczelni, przybliżył tematykę związaną z publikacją wydaną pod jego redakcją pt. „Mieliśmy swój dom, w którym byliśmy szczęśliwi. Konflikty etniczne na terytorium byłej Jugosławii w narracji migrantów z państw postjugosławiańskich mieszkających w Austrii". Publikacja powstała na bazie wywiadów przeprowadzonych przez studentów Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu. Profesor wskazał najciekawsze fragmenty pracy, które pokazują tragizm konfliktu dla wszystkich jego stron. Wydawnictwo cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników. Obecnie trwa dodruk książki. Oprócz naszych studentów, w wykładach uczestniczyli również absolwenci wiedeńskiego Wydziału, w tym autorzy badań.

Dziękujemy za spotkanie.

Prof. Radosław Zenderowski oraz dr Mariusz Sulkowski.

 

Studenci Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+