PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

„Mieliśmy swój dom, w którym byliśmy szczęśliwi…”

Drukuj

Prezentujemy publikację naukową pod redakcją prof. Radosława Zenderowskiego, wykładowcy Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu, która powstała na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez studentów naszej uczelni. Książka jest zapisem wspomnień migrantów z państw byłej Jugosławii.

Publikacja, do której powstania przyczynili się studenci Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu, opisuje konflikty etniczne na terytorium byłej Jugosławii. Narratorami są migranci z państw postjugosławiańskich mieszkający w Austrii.  Pogłębione wywiady przeprowadzili z nimi studenci kierunku Stosunki Międzynarodowe w GWSH. Zgromadzony w ten sposób materiał pokazuje przebieg konfliktu w bardzo przekonujący, dosadny sposób.

Efekty wywiadów studentów GWSH

Książka pod redakcją prof. Radosława Zenderowskiego wyjaśnia przyczyny, przebieg i następstwa krwawego rozbicia Jugosławii. Opisuje również demograficzne  następstwa konfliktu.  Prof. Radosław Zenderowski przedstawia wyniki badań dotyczących konfliktów etnicznych na terytorium byłej Jugosławii, przytaczając m.in. relacje migrantów z państw postjugosłowiańskich.

Ogromną rolę, którą autor podkreśla we wstępie, odegrali nasi studenci. W ramach zajęć dydaktycznych przeprowadzili rozmowy z osobami, które zmuszone były wyemigrować z państw b. Jugosławii. Materiał zgromadzony  ten sposób okazał się bogaty w treść i pozwolił na wielowątkową analizę. Nasi studenci zostali uprzednio przeszkoleni co do technik badawczych oraz zasad etycznych dotyczących rozmów z migrantami. Zdobyli wiedzę na temat komunikacji międzykulturowej.

Wyróżnienie Wydziału Zamiejscowego

Autorzy składają podziękowania dr Teresie Rduch-Michalik, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Wiedniu oraz studentkom i studentom stosunków międzynarodowych za zaangażowanie i doskonale przeprowadzone, niełatwe, wywiady.

Gratulujemy wyróżnienia i wkładu w publikację. Jest nam bardzo miło, że publikacja ukazała się w roku 2019, ważnym dla naszego Wydziału Zamiejscowego w Wiedniu. W tym roku obchodzimy 10-lecie GWSH w Wiedniu. 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+