PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

11 rok działalności GWSH w Wiedniu

Drukuj

20 października w Wydziale Zamiejscowym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Wiedniu odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019.

Uroczystość inauguracyjną w Wiedniu poprowadził Dziekan Wydziału Zarządzania GWSH, doc. dr Jacek Pyka. Swoją obecnością inaugurację uświetnili m.in. Teresa Opalińska-Kopeć Prezes Forum Polonii oraz dyrektor LKW Walter Group, Krzysztof Adamczuk.

Uroczysta Immatrykulacja

Zgodnie z tradycją akademicką, jednym z ważniejszych punktów Inauguracji było uroczyste ślubowanie i Immatrykulacja studentów I roku. Tę część sobotniej uroczystości poprowadziła Dziekan Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu, dr Teresa Rduch-Michalik.

Za zasługi dla GWSH

Miłym momentem było również wręczenie odznaczeń „Za Zasługi dla GWSH”. Senat Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej wyróżnił Panie: Teresę Opalińską-Kopeć Prezes Forum Polonii i Emilię Heinfellner.

- Dzisiejsza uroczystość ma podwójny charakter. Nie tylko 11-sta grupa studentów rozpoczyna naukę w naszej Uczelni w Austrii, ale żegnamy również dzisiaj kolejny rocznik naszych Absolwentów w Wiedniu – mówił Dziekan Jacek Pyka, przystępując do kolejnego punktu uroczystości, wręczenia dyplomów ukończenia Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu. Dwie Absolwentki - Aleksandrę Mleczko i Klaudię Wąs wyróżniono za uzyskanie przez obie Panie wysokiej średniej ocen z przebiegu studiów. Ponadto Absolwent studiów licencjackich Wojciech Cyconiak otrzymał wyróżnienie za działalność społeczną na rzecz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.

Umowa o współpracy

W trakcie tegorocznej Inauguracji w Wiedniu zawarte zostało porozumienie pomiędzy Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz firmą LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, w Wiedniu. Porozumienie obejmuje m.in. współpracę dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilach ogólnoakademickim i praktycznym, a także organizacji praktyk studenckich dla studentów. Porozumienie dotyczy współpracy w kształceniu w zakresie specjalności związanych z logistyką.

Wydział Zamiejscowy GWSH w Wiedniu

W Wydziale Zamiejscowym w Wiedniu GWSH oferuje studia:

  • Stosunki Międzynarodowe (Studia I stopnia - licencjackie, niestacjonarne - zaoczne, 3 lata - 6 semestrów)  w specjalności: biznes, logistyka i transport międzynarodowy
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Studia Podyplomowe, zajęcia weekendowe, 2 semestry - 160 godzin)

Ślubowanie studentów I roku w Wydziale Zamiejscowym GWSH w Wiedniu.

Uroczyste pasowanie na studenta przez Dziekana Wydziału Zarządzania GWSH, doc. dr. Jacka Pykę oraz Dziekan Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu, dr Teresę Rduch-Michalik.

 

Wręczenie dyplomów ubiegłorocznym Absolwentom Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu.

 

Wspólne zdjęcie Absolwentów z Panią Dziekan Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu, dr Teresą Rduch-Michalik oraz wykładowcami GWSH - dr Katarzyną Czech oraz dr Andrzejem Ziomkiem.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+