Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Nowy Rok Akademicki w Wydziale Zamiejscowym

Drukuj

20 października br., JM Rektor GWSH, Prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski uroczyście rozpocznie nowy Rok Akademicki 2018/2019 w Wiedniu.

Nowy Rok Akademicki w Wiedniu

Tegoroczna uroczystość będzie 11 inauguracją w Wydziale Zamiejscowym Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach. Odbędzie się 20 października w auli Leopold-Prucha- Saal w Favoriten Volkshochschule, przy Arthaberplatz 18, w Wiedniu.

W programie uroczystości zaplanowano między innymi wystąpienie JM Rektora GWSH oraz  immatrykulację studentów pierwszego roku.

 Program Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019:

  • Hymn Państwowy
  • Otwarcie Uroczystości i powitanie Gości
  • Przemówienie inauguracyjne J. M. Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Prof. dr. hab. Krzysztofa Szaflarskiego
  • Immatrykulacja Studentów pierwszego roku
  • Uroczyste wręczenie dyplomów
  • Wręczenie wyróżnień absolwentom

Wiedeńska oferta edukacyjna GWSH skierowana jest głównie do Polonii austriackiej oraz do naszych rodaków przebywających czasowo w Austrii.

W swoim Wydziale Zagranicznym w Wiedniu GWSH oferuje studia:

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+