Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zdobądź certyfikat językowy VEC

Drukuj

Spróbuj swoich sił na egzaminie VEC (Vocational English Examinations). To innowacyjny egzamin, potwierdzający znajomość j. angielskiego w zakresie wybranego zawodu. Na chętnych czekamy do 22 lutego.

Zdobądź certyfikat językowy VEC

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach ma uprawnienia do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego, specjalistycznego - VEC, w wersji papierowej i online. Do 22 lutego czekamy na chętnych, którzy chcą przystąpić do egzaminu i potwierdzić swoje kwalifikacje językowe w zakresie wybranego zawodu.

GWSH- Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach zdobyła status Centrum, po uzyskaniu pozytywnej oceny Administratora Krajowego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez INTERVENG. Centrum egzaminacyjnym zostaje placówka, która spełnia wymagania i otrzymała autoryzację do przeprowadzania egzaminów VEC oraz nadzorowania ich przebiegu. Centrum egzaminacyjne – Center for Vocational English Examinations (CVEE) – dysponuje pełną infrastrukturą, tak w zakresie pomieszczeń, jak i możliwości technicznych, niezbędną do zapewnienia właściwego przebiegu egzaminu VEC.

Gwarantowana jakość

Egzamin jest ściśle monitorowany przez INTERVENG oraz zatwierdzany przez University of Greenwich. Rygorystyczne kryteria stosowane przez obie instytucje powodują, że certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu (Certificate of Examination) z języka angielskiego jest dokumentem dokładnie odpowiadającymi aktualnym wyzwaniom konkurencyjnego, międzynarodowego rynku pracy. Koszt egzaminu to 350 złotych.

Od kwietnia Uczelnia będzie organizowała 60-godzinowe, intensywne kursy przygotowywujące do egzaminu VEC.

Zapisy i szczegółowe informacje: Przemysław Polok, koordynator wspierający Działu Współpracy z Zagranicą,
tel.: (+48) 32 35 70 541,e-mail: przemyslaw.polok@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+