PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zdobądź certyfikat językowy VEC

Drukuj

Spróbuj swoich sił na egzaminie VEC (Vocational English Examinations). To innowacyjny egzamin, potwierdzający znajomość j. angielskiego w zakresie wybranego zawodu. Na chętnych czekamy do 22 lutego.

Zdobądź certyfikat językowy VEC

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach ma uprawnienia do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego, specjalistycznego - VEC, w wersji papierowej i online. Do 22 lutego czekamy na chętnych, którzy chcą przystąpić do egzaminu i potwierdzić swoje kwalifikacje językowe w zakresie wybranego zawodu.

GWSH- Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach zdobyła status Centrum, po uzyskaniu pozytywnej oceny Administratora Krajowego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez INTERVENG. Centrum egzaminacyjnym zostaje placówka, która spełnia wymagania i otrzymała autoryzację do przeprowadzania egzaminów VEC oraz nadzorowania ich przebiegu. Centrum egzaminacyjne – Center for Vocational English Examinations (CVEE) – dysponuje pełną infrastrukturą, tak w zakresie pomieszczeń, jak i możliwości technicznych, niezbędną do zapewnienia właściwego przebiegu egzaminu VEC.

Gwarantowana jakość

Egzamin jest ściśle monitorowany przez INTERVENG oraz zatwierdzany przez University of Greenwich. Rygorystyczne kryteria stosowane przez obie instytucje powodują, że certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu (Certificate of Examination) z języka angielskiego jest dokumentem dokładnie odpowiadającymi aktualnym wyzwaniom konkurencyjnego, międzynarodowego rynku pracy. Koszt egzaminu to 350 złotych.

Od kwietnia Uczelnia będzie organizowała 60-godzinowe, intensywne kursy przygotowywujące do egzaminu VEC.

Zapisy i szczegółowe informacje: Przemysław Polok, koordynator wspierający Działu Współpracy z Zagranicą,
tel.: (+48) 32 35 70 541,e-mail: przemyslaw.polok@gwsh.pl

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+