Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Prodziekan GWSH w Śląskiej Radzie Turystyki

Drukuj

Dr Grzegorz Jankowski, Prodziekan ds. kierunku Turystyka i Rekreacja w GWSH zasiada w Radzie doradców, którą powołał Marszałek Województwa Śląskiego. Wiedza ekspertów ma wspomóc rozwój turystyki w woj. śląskim.

Śląska Rada Turystki pełni rolę konsultacyjną i opiniodawczo - doradczą Marszałka Województwa Śląskiego. Dzięki wymianie informacji i doświadczeń pomaga z wypracowywaniu wspólnych stanowisk w sprawach związanych z rozwojem turystyki w naszym województwie. Skład Rady jest powoływany przez Marszałka spośród osób cieszących się autorytetem oraz mających wiedzę ekspercką w dziedzinie turystyki.

Powołanie do Rady dr. Grzegorza Jankowskiego jest wyróżnieniem również dla naszej Uczelni i kierunku Turystyka i Rekreacja w GWSH. To potwierdza też poziom i jakość kształcenia przyszłych kadr turystycznych. W GWSH na kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzimy studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci mają do wyboru kilka specjalności. Od tego roku nowością jest Specjalista turystyki terapeutycznej

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+