PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Prodziekan GWSH w Śląskiej Radzie Turystyki

Drukuj

Dr Grzegorz Jankowski, Prodziekan ds. kierunku Turystyka i Rekreacja w GWSH zasiada w Radzie doradców, którą powołał Marszałek Województwa Śląskiego. Wiedza ekspertów ma wspomóc rozwój turystyki w woj. śląskim.

Śląska Rada Turystki pełni rolę konsultacyjną i opiniodawczo - doradczą Marszałka Województwa Śląskiego. Dzięki wymianie informacji i doświadczeń pomaga z wypracowywaniu wspólnych stanowisk w sprawach związanych z rozwojem turystyki w naszym województwie. Skład Rady jest powoływany przez Marszałka spośród osób cieszących się autorytetem oraz mających wiedzę ekspercką w dziedzinie turystyki.

Powołanie do Rady dr. Grzegorza Jankowskiego jest wyróżnieniem również dla naszej Uczelni i kierunku Turystyka i Rekreacja w GWSH. To potwierdza też poziom i jakość kształcenia przyszłych kadr turystycznych. W GWSH na kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzimy studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci mają do wyboru kilka specjalności. Od tego roku nowością jest Specjalista turystyki terapeutycznej

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+