Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

„Wojciech Korfanty. W 100-lecie I Powstania Śląskiego”

Drukuj

Seminarium naukowe w Wydziale Zamiejscowym GWSH w Wiedniu.

 „Wojciech Korfanty. W 100-lecie I Powstania Śląskiego”

Pracownicy i studenci GWSH w Wiedniu uczcili Patrona naszej uczelni. 27 kwietnia w Wydziale Zamiejscowym GWSH odbyło się seminarium poświęcone Wojciechowi Korfantemu, pt. „Wojciech Korfanty. W 100-lecie I Powstania Śląskiego.

Dziekan Wydziału, dr Teresa Rduch-Michalik, wygłosiła wykład wprowadzający pt. „Śląsk w przekroju dziejów”. Następnie studenci Wydziału: Anna Piekło, Patrycja Bieda, Joanna Pstruś-Mustafa oraz Wojciech Cyconiak zaprezentowali biografię polityczną Korfantego. Całość dopełniły filmy dokumentalne związane tematycznie z powrotem Śląska do Macierzy oraz z działalnością Wojciecha Korfantego. Gościem specjalnym seminarium była mgr Natalia Kosch, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego.

Seminarium zorganizowano przy współpracy ze Wspólnotą Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”, którą reprezentowała Teresa Opalińska-Kopeć, Prezes Forum. Serdecznie dziękujemy!

Uczestnicy seminarium „Wojciech Korfanty. W 100-lecie I Powstania Śląskiego” w Wydziale Zamiejscowym GWSH w Wiedniu.

Dziekan Wydziału w Wiedniu,  dr Teresa Rduch-Michalik (z prawej) oraz Teresa Opalińska-Kopeć, Prezes Forum Polonii w Wiedniu (z lewej).

Materiały archiwalne prezentowane podczas seminarium.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+