PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Rola spotkania w pracy. Blaski i cienie

Drukuj

Już po raz 6. Katedra Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach zorganizowała konferencję naukową, w trakcie której poruszane zostały zagadnienia dotyczące psychologii w biznesie.

Rola spotkania w pracy. Blaski i cienie

- Naukowe podejście do relacji i spotkań w miejscu pracy, to niezwykle interesujący temat – powiedział na początku konferencji Rektor GWSH, prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski. Rektor powitał uczestników czwartkowej (15 listopada) konferencji naukowej i życzył owocnego spotkania. – To zagadnienie, które dotyczy każdego z nas. Nawiązujemy nowe kontakty, prowadzimy rozmowy, dlatego dyskusja, o różnych aspektach spotkania jest niezwykle ważna- zaznaczył prof. Szaflarski.

Sukces czy porażka?

Czym może być spotkanie w pracy? Z jednej strony może sprzyjać kreatywności oraz zaangażowaniu, ale jest też druga strona medalu - zniechęcenie, mobbing, nieformalne układy. Od czego to zależy? Kto ma na to wpływ? Jak tworzyć dobre relacje w pracy, tak aby spotkanie było sukcesem, a nie porażką? Naukowcy, którzy spotkali się w GWSH na konferencji zatytułowanej „Rola spotkania w pracy. Blaski i cienie” przyjrzeli się wielu zagadnieniom zwiazanym z tematem konferencji.

- Jestem przekonana, że efektem dzisiejszej konferencji będzie nie tylko ciekawa publikacja, ale także zapoczątkujemy cykliczne rozmowy na ten temat, które będą inspirowały do rozwoju i pracy nad sobą- zaznaczyła prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak, Kierownik Katedry Psychologii GWSH.

Otwarcie konferencji przez JM Rektora GWSH, prof.dr. hab. Krzysztofa Szaflarskiego 

Uczestnicy konferencji "Rola spotkania w pracy. Blaski i cienie"

Dr Inga Mizdrak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+