Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Rola spotkania w pracy. Blaski i cienie

Drukuj

Już po raz 6. Katedra Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach zorganizowała konferencję naukową, w trakcie której poruszane zostały zagadnienia dotyczące psychologii w biznesie.

Rola spotkania w pracy. Blaski i cienie

- Naukowe podejście do relacji i spotkań w miejscu pracy, to niezwykle interesujący temat – powiedział na początku konferencji Rektor GWSH, prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski. Rektor powitał uczestników czwartkowej (15 listopada) konferencji naukowej i życzył owocnego spotkania. – To zagadnienie, które dotyczy każdego z nas. Nawiązujemy nowe kontakty, prowadzimy rozmowy, dlatego dyskusja, o różnych aspektach spotkania jest niezwykle ważna- zaznaczył prof. Szaflarski.

Sukces czy porażka?

Czym może być spotkanie w pracy? Z jednej strony może sprzyjać kreatywności oraz zaangażowaniu, ale jest też druga strona medalu - zniechęcenie, mobbing, nieformalne układy. Od czego to zależy? Kto ma na to wpływ? Jak tworzyć dobre relacje w pracy, tak aby spotkanie było sukcesem, a nie porażką? Naukowcy, którzy spotkali się w GWSH na konferencji zatytułowanej „Rola spotkania w pracy. Blaski i cienie” przyjrzeli się wielu zagadnieniom zwiazanym z tematem konferencji.

- Jestem przekonana, że efektem dzisiejszej konferencji będzie nie tylko ciekawa publikacja, ale także zapoczątkujemy cykliczne rozmowy na ten temat, które będą inspirowały do rozwoju i pracy nad sobą- zaznaczyła prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak, Kierownik Katedry Psychologii GWSH.

Otwarcie konferencji przez JM Rektora GWSH, prof.dr. hab. Krzysztofa Szaflarskiego 

Uczestnicy konferencji "Rola spotkania w pracy. Blaski i cienie"

Dr Inga Mizdrak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+