Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Prawo i co dalej?

Drukuj

- Zdobycie dyplomu na kierunku Prawo daje absolwentom szeroki wachlarz możliwości. Nie tylko tym, którzy rozważają w przyszłości aplikację - tłumaczy Prodziekan ds. kierunków Prawo oraz Administracja w GWSH, dr Katarzyna Płonka-Bielenin.

Prawo, od wielu lat, jest bardzo popularnym kierunkiem humanistycznym wśród kandydatów na studia. Studia prawnicze są oblegane zarówno na uczelniach publicznych jak i niepublicznych. Pani doktor, czy zatem studiowanie prawa ma jeszcze sens?

- Prawo to nadal prestiżowy kierunek ze względu na to, że daje bardzo szerokie możliwości, rozwija, poszerza horyzonty. Po ukończeniu studiów i otrzymaniu tytułu magistra prawa - przypomnę, że w aktualnym stanie prawnym, muszą to być jednolite studia magisterskie pięcioletnie – absolwent ma otwartą drogę do wszelkich zawodów prawniczych. Mam na myśli oczywiście aplikacje: sędziowską, adwokacką, prokuratorską, radcowską czy komorniczą. Natomiast jeśli absolwent nie aspiruje, czy nie ma chęci dalszego studiowania, a w konsekwencji pracy w ściśle prawniczych zawodach, to na pewno uzyskanie tytułu magistra prawa daje szerokie możliwości zatrudnienia w aparacie administracji publicznej, czyli w administracji rządowej i samorządowej. Mało tego. Absolwenci prawa chętnie przyjmowani są przez przedsiębiorstwa prywatne czy korporacje. W tych miejscach są zawsze komórki prawnicze niezbędne do obsługi prawnej firmy.

Mówi Pani Dziekan o młodych ludziach, którzy wybierają kierunek studiów po maturze. Ale nie tylko oni decydują się na studiowanie prawa w GWSH.

- Rzeczywiście. W trybie zaocznym na studiowanie prawa decydują się też osoby o ugruntowanej pozycji zawodowej w innych dziedzinach. Przykład? Pani, która z powodzeniem prowadziła własne biuro księgowe, podjęła studia głównie dla satysfakcji, prestiżu, ale także dla podniesienia kwalifikacji. Przepisy prawa często się zmieniają. Ich interpretacja nie jest łatwa. Wiedza prawnicza bardzo się przydaje przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Bez względu na to, co wpływa na nasz wybór, na pewno Prawo jest wymagające.

 - Zgoda. Są to studia wymagające. Sporo jest nauki pamięciowej, ale warto podjąć ten trud. Systematyczność i pracowitość przekłada się na rezultaty. Praca włożona w studiowanie prawa nigdy nie idzie na marne. Prawo jest podstawą dla wielu dziedzin nauki, a także podstawą porządku społecznego. To kierunek studiów, który był, jest i będzie prestiżowy. Osobiście polecam.

 

Rozmawiała Anna Wietrzyk.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+