Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”

Drukuj

W czwartek 5 marca 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”.

Spotkanie otworzył opiekun Koła – dr Daniel Wojtczak, który powitał wszystkich zgromadzonych i przedstawił zaproszonych gości. Tym razem gościliśmy panią Magdalenę Domańską-Rosin, Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, która przybyła na spotkanie wraz ze swoją współpracownicą Katarzyną Korbowniczek (inspektorem) oraz uczestniczkami indywidualnego zatrudnienia socjalnego (Agnieszką Baron i Grażyną Zaleśną). Opiekunowie Koła zostali obdarowani przez uczestniczki indywidualnego zatrudnienia socjalnego własnoręcznie wykonanymi tzw. CISówkami.

Dyrektor CIS Magdalena Domańska-Rosin przedstawiła zasady funkcjonowania centrów integracji społecznej na tle ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Członkowie Koła uzyskali cenne informacje na temat finansowania projektów ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Studenci otrzymali również propozycję odbycia praktyk w Centrum Integracji Społecznej, które jest jednostką budżetową miasta Świętochłowice. W trakcie praktyk doświadczenie mogą zdobyć zarówno studenci prawa i administracji, jak też studenci zarządzania czy finansów i rachunkowości. Sylwetka absolwenta studiów zorientowanego w wielu kierunkach jest obecnie bardzo pożądana na rynku pracy. Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją, w której czynny udział brali zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi naszej uczelni.

Dyrektor CIS w Świętochłowicach – Magdalena Domańska-Rosin podczas swojej prelekcji.

Uczestnicy spotkania Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”.

Od lewej: dr Daniel Wojtczak (opiekun KNPiA „IUSTITIA”, Magdalena Domoańska-Rosin (dyrektor CIS w Świętochłowicach), Katarzyna Korbowniczek (inspektor CIS w Świętochłowicach), adw. Dominik Kurczab.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+