PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

GWSH z nominacją do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Drukuj

Laureatami prestiżowego wyróżnienia zostają m.in. organizacje realizujące projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych co przekłada się na rozwój sfery badawczo-rozwojowej.

Zostaliśmy nominowani do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

Nasza uczelnia otrzymała nominację w kategorii „Uczelnia przyszłości” za realizację projektu Zintegrowany Program Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach”.Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój. Głównym celem projektu jest rozwój oferty edukacyjnej, doskonalenie jakości i innowacyjności kształcenia, jak również usług doradczych świadczonych przez Akademickie Biuro Karier.

Promowanie proinnowacyjnego sposobu myślenia

Organizatorem wyróżnienia jest Centrum Inteligentnego Rozwoju.Partnerem merytorycznym Nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej, a patronem honorowym Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicja Adamczak. Celem nagrody jest popularyzowanie i promowanie proinnowacyjnego sposobu myślenia oraz wyłonienie, docenienie i promowanie podmiotów realizujących innowacyjne projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+