Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

GWSH z nominacją do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Drukuj

Laureatami prestiżowego wyróżnienia zostają m.in. organizacje realizujące projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych co przekłada się na rozwój sfery badawczo-rozwojowej.

Zostaliśmy nominowani do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

Nasza uczelnia otrzymała nominację w kategorii „Uczelnia przyszłości” za realizację projektu Zintegrowany Program Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach”.Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój. Głównym celem projektu jest rozwój oferty edukacyjnej, doskonalenie jakości i innowacyjności kształcenia, jak również usług doradczych świadczonych przez Akademickie Biuro Karier.

Promowanie proinnowacyjnego sposobu myślenia

Organizatorem wyróżnienia jest Centrum Inteligentnego Rozwoju.Partnerem merytorycznym Nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej, a patronem honorowym Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicja Adamczak. Celem nagrody jest popularyzowanie i promowanie proinnowacyjnego sposobu myślenia oraz wyłonienie, docenienie i promowanie podmiotów realizujących innowacyjne projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+