PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pielęgniarstwo w GWSH - Jakość potwierdzona przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych

Drukuj

Nasza Uczelnia spełnia wymagane standardy kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo. Pozytywna ocena została przyznana na najbliższe trzy lata.

Pielęgniarstwo w GWSH - Jakość potwierdzona przez Krajową Radę Akredytacyjną

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych działająca przy Ministrze Zdrowia, pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Spełniamy wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące efektów kształcenia oraz organizacyjne do prowadzenia studiów na Pielęgniarstwie.

Pozytywna ocena podjęta na podstawie Decyzji nr 31/V/2018 została przyznana na trzy lata dla studiów I i II stopnia. Kierunek Pielęgniarstwo jest prowadzony u nas według najwyższych standardów.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+