Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Pielęgniarstwo w GWSH - Jakość potwierdzona przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych

Drukuj

Nasza Uczelnia spełnia wymagane standardy kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo. Pozytywna ocena została przyznana na najbliższe trzy lata.

Pielęgniarstwo w GWSH - Jakość potwierdzona przez Krajową Radę Akredytacyjną

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych działająca przy Ministrze Zdrowia, pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Spełniamy wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące efektów kształcenia oraz organizacyjne do prowadzenia studiów na Pielęgniarstwie.

Pozytywna ocena podjęta na podstawie Decyzji nr 31/V/2018 została przyznana na trzy lata dla studiów I i II stopnia. Kierunek Pielęgniarstwo jest prowadzony u nas według najwyższych standardów.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+