Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Konkurs na najlepsze prace poświęcone niepełnosprawności

Drukuj

Już po raz piętnasty Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadza ogólnopolski konkurs „Otwarte drzwi”. Termin nadsyłania prac to 15 października.

Otwarte drzwi

Celem ogólnopolskiego konkursu „Otwarte drzwi” jest zwiększenie zainteresowania środowiska naukowego problematyką osób niepełnosprawnych, a także upowszechnianie materiałów mogących służyć w tej dziedzinie badaniom oraz konkretnym działaniom.  

PFRON w konkursie nagradza tych, którzy podjęli tematykę niepełnosprawności, ale w sposób niesztampowy. W najlepszych pracach magisterskich i doktorskich Komisja Konkursowa odnajduje nowatorski warsztat czy oryginalność wniosków wynikających z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje nagrodę w wysokości 8 tysięcy złotych i 6 tysięcy złotych za zajęcie drugiego miejsca. Pierwsze miejsce w kategorii prac magisterskich nagradzane jest kwotą 5 tysięcy złotych. Drugie i trzecie miejsce to nagrody w wysokości kolejno: trzy oraz dwa tysiące złotych.

Termin składania prac: do 15 października 2018 r.

Warunki konkursu oraz regulamin dostępne są na stronie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/konkursy/magisterski/edycja-konkursu-w-2018-r/

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+