Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Dni Kariery w GWSH

Drukuj

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy naszą Uczelnią, a Ochotniczymi Hufcami Pracy w Katowicach.

Współpraca GWSH z OHP

- Bardzo się cieszę z podpisania umowy ze Śląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy. Dla naszej Uczelni to bardzo istotne. Jesteśmy zainteresowani, aby nasi absolwenci mieli możliwość zatrudnienia bez problemu – mówił Rektor GWSH, Prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski po sygnowaniu umowy. Dokument, 15 października, podpisał ze strony GWSH Rektor Szaflarski, ze strony OHP, Arkadiusz Sobków Wojewódzki Komendant OHP.

Prof. Krzysztof Szaflarski zaznaczył, że współcześnie rynek pracy przekształca się z rynku pracodawcy w rynek pracownika. Wyraźna jest tendencja, że poszukuje się specjalistów, ludzi z talentami, zaangażowanych. Podkreślił także, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach działa również na terenie Unii Europejskiej.
- Kształcimy za granicą w Wydziale Zamiejscowym GWSH w Wiedniu. Dlatego współpraca i wsparcie organizacji, która działa także na rynkach unijnych, jest tym bardziej ważna i otwiera dodatkowe możliwości przed naszymi studentami - zauważył Rektor GWSH.

Dni Kariery w GWSH

Spotkania dla uczniów szkół średnich województwa śląskiego organizowane są przez Biuro Karier naszej Uczelni. Dni Kariery 15 października poświęcone były m.in. możliwościom jakie daje młodych ludziom europejski rynek pracy. Uzupełnił je wykład o tym, jak skutecznie aplikować – o procesie rekrutacyjnym. Prelegentami spotkania byli: przedstawiciel Agencji Pracy Tymczasowej – Daco Job Center, doradca Eures OHP w Katowicach oraz przedstawiciel szpitala Megrez w Tychach.

Ochotnicze Hufce Pracy, jako instytucja rynku pracy, świadczą m.in. bezpłatne usługi pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizują szkolenia aktywnego poszukiwania pracy. OHP realizują też projekty związane z poszukiwaniem pracy na rynku europejskim.

Podpisanie umowy o współpracy: Rektor GWSH, Prof. dr hab. Krzysztof Szflarski oraz Wojewódzki Komendant OHP Arkadiusz Sobków

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+