Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

O skutkach prawnych naruszeń konstytucji dyskutowali w Kliczkowie przedstawiciele nauki prawa konstytucyjnego z całej Polski

Drukuj

W dniach 11-13 czerwca 2018 r. w zamku Kilczków odbył się 60. Zjazd Katedr i Zakładów prawa konstytucyjnego. Obrady co roku organizuje inny ośrodek akademicki. Tym razem gospodarzem Zjazdu była Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zjazd w Kliczkowie był prestiżowym i doniosłym naukowo wydarzeniem, w którym uczestniczyli pracownicy naukowi GWSH: kierownik Katedry Prawa i Administracji – prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga i dr Daniel Wojtczak. Uczestników Zjazdu zaszczycił swoją obecnością Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar.

Podczas Zjazdu prof. Andrzej Bisztyga i dr Daniel Wojtczak odebrali z rąk organizatorów publikację pt. „Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi”, w której znajduje się ich wspólny artykuł pt. „Teoretyczne i komparatystyczne uwagi o trybie zmiany konstytucji i jej preambuły”.

13 czerwca 2018 r. w ramach Zjazdu odbyła się również Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy konstytucyjności prawa w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego”, której przewodniczył prof. Andrzej Bisztyga.

Zjazd był znakomitą okazją do nawiązania kontaktów naukowych. Podczas obrad poruszono problematykę m.in.: badania konstytucyjności aktów prawnych, odpowiedzialności za naruszenia postanowień konstytucji, konstytucyjności prawa w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Padło szereg trafnych sformułowań i celnych spostrzeżeń, które z powodzeniem mogłyby być inspiracją dla przedstawicieli władz krajowych i samorządowych. W przyszłym roku organizatorem Zjazdu będzie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 

Tekst i zdjęcia: dr Daniel Wojtczak

 

Sesja plenarna pt. „Aktualne problemy konstytucyjności prawa w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego”. Od lewej: prof. dr hab. Jacek Sobczak, dr Krzysztof Urbaniak, przewodniczący - prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga. Kliczków 13.06.2018 r.

Prof. Andrzej Bisztyga i dr Daniel Wojtczak w kuluarach obrad

Dr Daniel Wojtczak podczas rejestracji – Kliczków 11.06.2018 r.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+