PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

O skutkach prawnych naruszeń konstytucji dyskutowali w Kliczkowie przedstawiciele nauki prawa konstytucyjnego z całej Polski

Drukuj

W dniach 11-13 czerwca 2018 r. w zamku Kilczków odbył się 60. Zjazd Katedr i Zakładów prawa konstytucyjnego. Obrady co roku organizuje inny ośrodek akademicki. Tym razem gospodarzem Zjazdu była Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zjazd w Kliczkowie był prestiżowym i doniosłym naukowo wydarzeniem, w którym uczestniczyli pracownicy naukowi GWSH: kierownik Katedry Prawa i Administracji – prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga i dr Daniel Wojtczak. Uczestników Zjazdu zaszczycił swoją obecnością Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar.

Podczas Zjazdu prof. Andrzej Bisztyga i dr Daniel Wojtczak odebrali z rąk organizatorów publikację pt. „Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi”, w której znajduje się ich wspólny artykuł pt. „Teoretyczne i komparatystyczne uwagi o trybie zmiany konstytucji i jej preambuły”.

13 czerwca 2018 r. w ramach Zjazdu odbyła się również Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy konstytucyjności prawa w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego”, której przewodniczył prof. Andrzej Bisztyga.

Zjazd był znakomitą okazją do nawiązania kontaktów naukowych. Podczas obrad poruszono problematykę m.in.: badania konstytucyjności aktów prawnych, odpowiedzialności za naruszenia postanowień konstytucji, konstytucyjności prawa w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Padło szereg trafnych sformułowań i celnych spostrzeżeń, które z powodzeniem mogłyby być inspiracją dla przedstawicieli władz krajowych i samorządowych. W przyszłym roku organizatorem Zjazdu będzie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 

Tekst i zdjęcia: dr Daniel Wojtczak

 

Sesja plenarna pt. „Aktualne problemy konstytucyjności prawa w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego”. Od lewej: prof. dr hab. Jacek Sobczak, dr Krzysztof Urbaniak, przewodniczący - prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga. Kliczków 13.06.2018 r.

Prof. Andrzej Bisztyga i dr Daniel Wojtczak w kuluarach obrad

Dr Daniel Wojtczak podczas rejestracji – Kliczków 11.06.2018 r.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+