Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

GWSH w projekcie „Klaster Kultury i Turystyki Przemysłowej”

Drukuj

Jesteśmy jedyną niepubliczną uczelnią w województwie śląskim, która włączyła się w działania projektu. Klaster stwarza jego uczestnikom możliwość współpracy w branżach związanych z kulturą i turystyką przemysłową.

Czym są klastry?

To skupiska instytycji działających na tym samym obszarze. W obrębie klastrów współdziałają ze sobą podmioty gospodarcze, uczelnie wyższe, jednostki naukowo-badawcze, fundacje, instytucje zwiaząne z biznesem. Ich współpraca dotyczyć może różnych dziedzin, ale najważniejszym celem jest podniesienie konkurencyjności firm.

Śląski „Klaster Kultury i Turystyki Przemysłowej”

Projekt powstał w kwietniu 2012 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Kopalnia Sztuki. Polega na uruchomieniu inicjatywy klastrowej na obszarze województwa śląskiego funkcjonującej w sektorze turystyki i kultury. Zakres projektu obejmuje stworzenie systemu kooperacji welu instutucji oraz zarządców i właścicieli obiektów znajdujących się na Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego. Celem inicjatywy jest podniesienie konkurencyjności podmiotów wchodzących w skład Klastra poprzez wiedzę, transfer technologii oraz wymianę doświadczeń i połączenie oferty produktowej, która wychodząc na rynek stanowić ma unikatowy produkt turystyczny.

Jak działa Klaster?

Głównym zamiarem Klastra jest tworzenie produktów turystycznych i kulturalnych oraz realizowanie przedsięwzięć mających na celu ich wdrożenie. Rolą Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej jest również dbanie o rozwój produktów turystycznych i kulturalnych na obszarze województwa śląskiego. Organizowane są konferencje, seminaria, warsztaty, czy też doradztwo specjalistyczne. Wszystko po to, aby utrwalać współpracę członków Klastra.

Udział Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Klastrze to m.in. dodatkowe możliwości prowadzenia badań i edukacji. To także szansa rozwoju dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja w GWSH.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+