Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Trendy w turystyce i edukacji

Drukuj

Katedra Turystyki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach przygotowuje seminarium, którego uczestnicy skupią się na wymaganiach i potrzebach współczesnej turystyki oraz edukacji związanej z branżą.

Trendy w turystyce i edukacji

Jakie są współczesne zapotrzebowania edukacyjne w turystyce i rekreacji ?  Najnowsze trendy w tej dziedzinie oraz wymagania stawiane firmom turystycznym i kierunkom kształcącym przyszłe kadry dla branży - seminarium naukowe w GWSH będzie w całości poświęcone tym zagadnieniom. Uczestnikami będą praktycy, eksperci oraz nauczyciele akademiccy z różnych dziedzin nauki

Katedra Turystyki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach przy współpracy z Radą ds. Kompetencji Sektora Turystyki zaprasza na konferencję, która odbędzie się 11 grudnia 2018 r. w Katowicach przy ul. Harcerzy Września 3 w Auli AVII (główny budynek GWSH).

Program seminarium „Trendy w turystyce i edukacji”:

 9.45 – 10.00  Rejestracja
10.00 – 11.30 Rozpoczęcie seminarium: ekspertyzy Rady ds. Kompetencji Turystyki.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.45 Prezentacja referatów dotyczących potrzeb edukacyjnych w turystyce i rekreacji.
14.00 – 14.45 Lunch
14.45 – 15.30 Panel dyskusyjny: wnioski i sugestie działań dla firm turystycznych i sektora edukacji.

Zgłoszenia i tematy wystąpień na seminarium prosimy kierować do dr Anny Staszewskiej na adres e-mail: anna.staszewska@gwsh.pl w terminie do 21 listopada 2018 r. Artykuły przygotowane na w/w seminarium zostaną opublikowane przez wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zapraszamy, 
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+