Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wizyta Prezesa Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

Drukuj

Na zaproszenie JM Rektora GWSH prof. Krzysztofa Szaflarskiego oraz Kierownika Katedry Prawa i Administracji GWSH prof. Andrzeja Bisztygi wizytę w naszej Uczelni złożył Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej (PKIHP) w Warszawie Pan Piotr Guzowski.

 Obok w/w osób w spotkaniu wzięła również udział Prorektor do spraw Organizacji i Rozwoju GWSH mgr Marta Adamczyk. Gość był pod wrażeniem kadrowego i infrastrukturalnego potencjału Uczelni. GWSH jest uczelnią o znaczącym w skali kraju dorobku w zakresie naukowej, dydaktycznej i szkoleniowej kooperacji z akademickimi ośrodkami w Republice Kazachstanu. PKIHP zrzesza kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych i posiada swoje przedstawicielstwa w Kazachstanie. Jednym ze statutowych celów Izby jest wsparcie dla firm zainteresowanych rozwojem polsko-kazachstańskiej współpracy, w tym organizowanie doradztwa, misji handlowych, sympozjów i szkoleniowych seminariów. Przedmiotem rozmów obu partnerów było wypracowanie form współpracy w zakresie edukacji i szkolnictwa wyższego między GWSH a akademickimi ośrodkami w Kazachstanie. Kazachstan cieszy się opinią ekonomicznego i naukowego lidera regionu Azji Centralnej.

 

 

Na zdjęciu od lewej: Prorektor do spraw Organizacji i Rozwoju GWSH Marta Adamczyk, JM Rektor GWSH Prof. Krzysztof Szaflarski, Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej (PKIHP) w Warszawie Piotr Guzowski, Kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH Prof. Andrzej Bisztyga.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+