PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Inauguracja Roku Akademickiego

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, 4 października, oficjalnie rozpoczęła Nowy Rok Akademicki 2018/2019.

28. Inauguracja w historii GWSH

Uroczyste Gaudeamus Igitur zabrzmiało już po raz dwudziesty ósmy w historii Uczelni. GWSH jest najstarszą uczelnią niepubliczną w województwie śląskim i jedną z najdłużej funkcjonujących uczelni niepublicznych w Polsce. Zgodnie z tradycją, uroczystość rozpoczęcia nowego roku poprowadził JM Rektor GWSH, który rozpoczął od powitania zaproszonych gości. Zaproszenie na inaugurację przyjęli m.in. Prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej NBP w Warszawie, dr Marcin Krupa, Prezydent Katowic, Elżbieta Stolorz-Krzisz, Skarbnik województwa śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim, Jego Ekscelencja Ks. Biskup dr Adam Wodarczyk.

W swoim przemówieniu inauguracyjnym Prof. Szaflarski podsumował dotychczasową działalność Uczelni i odniósł się do zmian w szkolnictwie wyższym, wynikających z nowej ustawy.

Plany GWSH na rok 2018/2019

- Z pewnością czeka nas trudny rok. Rok pełen zmian wynikających z konieczności dostosowania funkcjonowania Uczelni do przepisów nowej, wprowadzonej 1 października br. Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, zwanej oficjalnie Konstytucją dla Nauki, której głównym twórcą jest Wicepremier dr Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a która to Ustawa zastępuje poprzednią Ustawę z 2005 roku oraz jej późniejsze nowelizacje – podkreślił Rektor. Zaznaczył jednak, że niezależnie od zmian w przepisach, GWSH w dalszym ciągu będzie podejmować starania dotyczące jej rozwoju. Wśród planów wymienił m.in. uruchomienie dwóch nowych kierunków studiów na Wydziale Zarządzania GWSH oraz jednego kierunku studiów w Wydziale Zamiejscowym GWSH w Wiedniu, a także dalszy intensywny rozwój Wydziału Medycznego GWSH. - W naszej Uczelni zakończyła się budowa Centrum Symulacji Medycznych, w którym, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, kształceni będą studenci kierunku Pielęgniarstwo. Także dla studentów tego kierunku Uczelnia pozyskała, w ramach programu "Pielęgniarstwo na miarę potrzeb" środki na stypendia, staże i szkolenia – mówił Rektor, Prof. Szaflarski. Na potrzeby nowych projektów edukacyjnych z zakresu stomatologii estetycznej GWSH wybudowała również Centrum Stomatologiczne, które kształcić będzie przyszłe kadry medyczne.

Immatrykulacja studentów

Zgodnie z tradycją akademicką, jednym z najważniejszych punktów Inauguracji, było uroczyste ślubowanie i immatrykulacja studentów I roku. Ślubowanie grupy studentów przeprowadził Prorektor Prof. dr hab. Andrzej Bisztyga. Uroczystego aktu Immatrykulacji dokonał JM Rektor GWSH.

Podczas uroczystości wręczony został dyplom doktora habilitowanego uzyskany na Wydziale Zarządzania naszej Uczelni oraz dyplomy doktorskie. Postępowanie habilitacyjne zostało przeprowadzone po raz pierwszy w historii Uczelni. Wyróżnieni zostali również pracownicy i studenci Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.

Nagroda im. Prof. Jerzego Trzcienieckiego

Wśród wyróżnień przyznana została również nagroda im. Prof. Jerzego Trzcienieckiego. W celu uczczenia pamięci Profesora, władze Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach ustanowiły w 2005 roku nagrodę Jego imienia, która corocznie przyznawana jest decyzją Senatu GWSH dwóm osobom, tj.: wybitnej postaci reprezentującej środowisko akademickie związane z naukami o zarządzaniu oraz wybitnemu praktykowi reprezentującemu środowisko gospodarcze.

W tym roku akademickim nagrodą uhonorowani zostali: Prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita, dr h.c., Kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu naszej Uczelni oraz Lek. Med. Tomasz Bula, Dyrektor Ośrodka Medycznego Tommed w Katowicach. Profesor Jerzy Rokita został wyróżniony w uznaniu wielkich zasług w zakresie wdrażania koncepcji teorii zarządzania w sferze praktyki gospodarczej, a także uznaniu wkładu w kształcenie kolejnych pokoleń naukowców i praktyków gospodarczych. Pan Dyrektor Tomasz Bula odebrał nagrodę im. Prof. Trzecienieckiego za zasługi w rozwój przedsiębiorczości związanej z profilaktyką i przeciwdziałaniem chorobom nowotworowym w województwie śląskim.

Zwieńczeniem uroczystości był wykład inauguracyjny Prof. zw. dr hab. Krystyny Lisieckiej pt. „O zintegrowanej odpowiedzialności w zarządzaniu współczesną organizacją”.

Kończąc Inaugurację, JM Rektor GWSH życzył wszystkim pracownikom naszej Uczelni oraz studentom sukcesów i satysfakcji z pracy w Nowym Roku Akademickim.

Dziękujemy za przybycie na uroczystość oraz wszystkie listy gratulacyjne, które Uczelni  nadesłali:

  1. JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Pan prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
  2. JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku – Białej – Pan prof. dr hab. Jarosław Janicki
  3. JM Rektor Collegium Civitas – Pan prof. dr hab. Stanisław Mocek 
  4. JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu – Pan prof. dr hab. Michał Kaczmarczyk
  5. Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Dyrektor prof. dr hab. Piotr Buła 
  6. Senator Rzeczypospolitej Polskiej - Pan prof. dr hab. Andrzej Misiołek 
  7. Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Leszek Piechota 
  8. Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii – Pan Grzegorz Tobiszowski 
  9. Marszałek Województwa Śląskiego – Pan Wojciech Saługa
  10. Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – Pan Tomasz Zjawiony

 

Uroczyste powitanie zebranych na Inauguracji Gości. JM Rektor GWSH, Prof. dr hab Krzysztof Szaflarski, Prorektor Prof. dr hab. Andrzej Bisztyga

 

 Dziekani Wydziałów GWSH. Od lewej: Dziekan Wydziału Zarządzania GWSH, doc. dr Jacek Pyka; Dziekan
 Wydziału Medycznego GWSH dr Joanna Strzelczyk-Łucka; Dziekan  Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu dr Teresa Rduch-Michalik, Dziekan Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach dr Aleksander Wolski

 Uroczysta Immatrykulacja studentów I roku GWSH. JM Rektor GWSH, Prof. dr hab Krzysztof Szaflarski, Prorektor Prof. dr hab. Andrzej Bisztyga

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+