Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Patronat dla kierunku studiów podyplomowych

Drukuj

Inspektor Danych Osobowych to kierunek studiów w GWSH, który zyskał uznanie i patronat Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Patronat RIG-u dla kierunku Inspektor Danych Osobowych

- Należą się Państwu słowa uznania za uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej, która gwarantuje studentom sukces na ryku pracy-czytamy w piśmie przesłanym do dr. hab. Krzysztofa Szaflarskiego, prof. GWSH, Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Prezes Izby, Tomasz Zjawiony podkreśla, że nowe możliwości, które zapewnia nasza uczelnia, korespondują z oczekiwaniami m.in. środowisk gospodarczych.

Patronat RIG-u na kolejną edycję studiów podyplomowych na kierunku Inspektor Danych Osobowych to wyróżnienie i nobilitacja.

Inspektor Danych Osobowych

Kierunek trwający w GWSH przez dwa semestry jest prowadzony wspólnie z  Kancelarią Maruta Wachta, która specjalizuje się w obsłudze projektów IT.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych oraz przygotowanie do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych jest obecnie niezwykle ciekawym i przyszłościowym zawodem.

Szczegóły dotyczące studiów na kierunku Inspektor Danych Osobowych

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+