PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Prawnicy z GWSH uczestnikami konferencji w Republice Czeskiej

Drukuj

W dniach 24-25 maja 2018 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dni Prawa w Ołomuńcu” zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu im. F. Palackiego w Ołomuńcu (Republika Czeska). Jest to jeden z najstarszych uniwersytetów na Morawach, a Wydział Prawa został tam utworzony w 1679 r.

Konferencja w Ołomuńcu była prestiżowym i doniosłym naukowo wydarzeniem, w którym aktywnie uczestniczyli pracownicy naukowi Katedry Prawa i Administracji GWSH. Wśród nich zaleźli się m.in.: dr Katarzyna Płonka-Bielenin (prodziekan ds. kierunków Prawo i Administracja), dr Aleksandra Stopova-Kozioł i dr Daniel Wojtczak. 

Dr Katarzyna Płonka-Bielenin przedstawiła referat pt. Rule of law as the basicprinciple of operation of public administrationbodiesunder the Code of AdministrativeProcedure. (Praworządność jako podstawowa zasada działania organów administracji publicznej na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego). 

Dr Aleksandra Stopova-Kozioł na sesji zatytułowanej „Krajowe, europejskie i globalne aspekty międzynarodowego prawa prywatnego” zaprezentowała wystąpienie pt. Between EU law and Polish identity. Selected issues. (Między prawem unijnym a polską tożsamością. Zagadnienia wybrane). 

Natomiast dr Daniel Wojtczak podczas sesji zatytułowanej „Prawa człowieka w praktyce sądów krajowych” wygłosił referat pt. Impact of the European Court of Human Rights on the jurisprudence of the courts and the Constitutional Tribunal in Poland.(Wpływ Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na orzecznictwo sądów i Trybunału Konstytucyjnego w Polsce). 

Nasza reprezentacja stanowiła dobrze postrzeganą część grona ponad 200 uczestników. Pobyt na konferencji był znakomitą okazją do nawiązania kontaktów naukowych na poziomie międzynarodowym. 

Tekst: dr Daniel Wojtczak

 

Wydział Prawa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu

 

Przedstawiciele GWSH podczas konferencji

Przedstawiciele GWSH podczas konferencji

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+