Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Przygotowania do egzaminu OSCE

Drukuj

Studenci kierunku Pielęgniarstwo w GWSH po raz pierwszy będą zdawać egzamin w naszym Centrum Symulacji Medycznych.

Egzamin OSCE (Objective Structural Clinical Examination) jest jedną z najlepszych metod sprawdzania wiedzy na etapie kształcenia akademickiego. Wprowadzenie tej formy sprawdzania wiedzy jest najkorzystniejsze z punktu widzenia zarówno studenta, jak i wykładowcy. Student ma świadomość sprawiedliwej, obiektywnej i prawdziwej oceny swoich umiejętności, a wykładowca – narzędzie, któremu może zaufać.

Prawidłowe przygotowanie egzaminu OSCE wymaga mobilizacji na wszystkich szczeblach uczelni. Stąd przygotowania, które odbyły się m.in. 7 lutego 2020 w GWSH. Poniżej zdjęcia z Centrum Symulacji Medycznych.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+