PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Przygotowania do egzaminu OSCE

Drukuj

Studenci kierunku Pielęgniarstwo w GWSH po raz pierwszy będą zdawać egzamin w naszym Centrum Symulacji Medycznych.

Egzamin OSCE (Objective Structural Clinical Examination) jest jedną z najlepszych metod sprawdzania wiedzy na etapie kształcenia akademickiego. Wprowadzenie tej formy sprawdzania wiedzy jest najkorzystniejsze z punktu widzenia zarówno studenta, jak i wykładowcy. Student ma świadomość sprawiedliwej, obiektywnej i prawdziwej oceny swoich umiejętności, a wykładowca – narzędzie, któremu może zaufać.

Prawidłowe przygotowanie egzaminu OSCE wymaga mobilizacji na wszystkich szczeblach uczelni. Stąd przygotowania, które odbyły się m.in. 7 lutego 2020 w GWSH. Poniżej zdjęcia z Centrum Symulacji Medycznych.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+