PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Śląski Fundusz Stypendialny czeka na wnioski

Drukuj

Studenci mogą się ubiegać o pomoc. Trwa nabór wniosków do XXXVI edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego.

Zgodnie z regulaminem ŚFS o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się studenci studiów wyższych, którzy:

  • osiągnęli w poprzednim semestrze średnią ocen minimum 4,5;
  • udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 870 zł brutto);
  • są zameldowani w województwie śląskim;
  • nie ukończyli 24 roku życia.

Zainteresowane osoby, które mają już zakończoną letnią sesję egzaminacyjną i spełniają wymogi określone w regulaminie ŚFS, mogą od 5 listopada do 5 grudnia br. Przesyłać wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami na adres: ul. Cicha 20, 40-116 Katowice.

Regulamin i formularz wniosku są dostępne na stronie www.sfs.katowice.pl

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+