Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

GWSH przystąpiła do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Drukuj

JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH podpisał we wtorek w Krakowie, Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Podczas uroczystości dokument sygnowali rektorzy 58 uczelni.

Społeczna odpowiedzialność nauki

Przystąpienie do Deklaracji nastąpiło podczas „Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki - Nauka dla Ciebie”. Spotkanie w Krakowie (16-17 września) zorganizowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

We wtorek 17 września przedstawiciele szkół wyższych podpisali Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Dokument został przygotowany przez grupę roboczą, działającą przy Zespole do spraw zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – organie pomocniczym ministra inwestycji i rozwoju. W imieniu GWSH Deklaracje podpisał JM Rektor, dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH.

 

JM Rektor, dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH odbiera gratulacje od Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dr. Jarosława Gowina.

12 zasad Deklaracji

Deklaracja składa się z 12 zasad odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania uczelni: działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej i dialogu.

 

Przedstawiciele uczelni zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa. Celem przystąpienia do grona uczelni, które podpisały Deklarację, jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Deklaracja została zainicjowana w 2017 r. i wówczas przystąpiły do niej 23 uczelnie. We wtorek 17 września dokument sygnowało 58 kolejnych uczelni.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+