PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

GWSH przystąpiła do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Drukuj

JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH podpisał we wtorek w Krakowie, Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Podczas uroczystości dokument sygnowali rektorzy 58 uczelni.

Społeczna odpowiedzialność nauki

Przystąpienie do Deklaracji nastąpiło podczas „Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki - Nauka dla Ciebie”. Spotkanie w Krakowie (16-17 września) zorganizowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

We wtorek 17 września przedstawiciele szkół wyższych podpisali Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Dokument został przygotowany przez grupę roboczą, działającą przy Zespole do spraw zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – organie pomocniczym ministra inwestycji i rozwoju. W imieniu GWSH Deklaracje podpisał JM Rektor, dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH.

 

JM Rektor, dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH odbiera gratulacje od Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dr. Jarosława Gowina.

12 zasad Deklaracji

Deklaracja składa się z 12 zasad odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania uczelni: działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej i dialogu.

 

Przedstawiciele uczelni zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa. Celem przystąpienia do grona uczelni, które podpisały Deklarację, jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Deklaracja została zainicjowana w 2017 r. i wówczas przystąpiły do niej 23 uczelnie. We wtorek 17 września dokument sygnowało 58 kolejnych uczelni.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+