PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Styczniowe spotkanie klubu Modny Umysł

Drukuj

31 stycznia klub Modny Umysł zaprasza na kolejne spotkanie. Tym razem wiodącym tematem będzie rozwijanie wyobraźni.

- Będziemy się bawili w rozwijanie wyobraźni, czyli zdolności tworzenia w myślach rozmaitych obrazów, historii. Zafundujemy sobie mały powrót do dzieciństwa, bo – jak powiedział Carl Jung - „bez swobodnej gry wyobraźni, nie byłaby możliwa żadna praca twórcza. Jesteśmy jej niewypłacalnymi dłużnikami” – mówi dr Iwona Burka z Katedry Zarządzania AG.

Spotkanie odbędzie się zdalnie 31.01.2023 r. (wtorek) o godzinie 18:00. 

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4pLAt0M7ecKsHzigaqcHGeb_Bu4lEAeF6evnY7Ma3fY1%40thread.tacv2/1674757995932?context=%7b%22Tid%22%3a%228f84dacc-6add-4f4e-90bf-9b83234f4c2d%22%2c%22Oid%22%3a%223b07e508-26e6-43e9-894d-21739af39ed7%22%7d

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+