PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Spotkanie klubu Modny Umysł. Jak działamy na autopilocie?

Drukuj

Serdecznie zapraszamy studentów różnych kierunków na kolejne spotkanie Klubu „Modny Umysł”, działającego w ramach kierunku Zarządzanie Akademii Górnośląskiej.

Serdecznie zapraszamy studentów różnych kierunków na kolejne spotkanie Klubu „Modny Umysł”, działającego w ramach kierunku Zarządzanie Akademii Górnośląskiej.  

O czym będzie mowa tym razem? O schematach myślenia i błędach poznawczych – czyli o tym, jak działamy na autopilocie. 

Spotkanie odbędzie się zdalnie w 30.11.2022 r. (środa) o godzinie 18:00.  

 

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4pLAt0M7ecKsHzigaqcHGeb_Bu4lEAeF6evnY7Ma3fY1%40thread.tacv2/1669365380197?context=%7b%22Tid%22%3a%228f84dacc-6add-4f4e-90bf-9b83234f4c2d%22%2c%22Oid%22%3a%223b07e508-26e6-43e9-894d-21739af39ed7%22%7d

(lub kod zespołu na Teams: dxmffyo),  

Pytania prosimy kierować na adres e-mail iwona.burka@akademiagornoslaska.pl 

Zapraszamy serdecznie!

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+