PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

STUDENCKI NOBEL 2023 – przedłużone zapisy

Drukuj

Do 11 kwietnia przedłużono zapisy do XIV edycji konkursu Studencki Nobel!. Pula nagród sięga 50 000 złotych!

Trwają przygotowania do XIV edycji niezwykłego konkursu dla studentów z całej Polski! Niezależne Zrzeszenie Studentów przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego zaprasza młodych naukowców i działaczy do podzielenia się swoimi osiągnięciami natury naukowej, społecznej czy artystycznej oraz rywalizacji o Studenckiego Nobla.


Studencki Nobel jest jedynym ogólnopolskim konkursem stypendialnym w pełni tworzonym przez organizację studencką.

Nagrody

Zwycięzcy otrzymają ufundowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego nagrody ogólne o łącznej wartości 50 000 zł oraz nagrodę specjalną związaną z działaniami 3W w wysokości 5 000 zł! Dodatkowo, jest to szansa na wyróżnienie się na rynku pracy i zbudowania sieci networkingowej z innymi uzdolnionymi studentami z całej Polski.

Etapy konkursu

Chętni mogą zarejestrować się poprzez stronę internetową https://www.studenckinobel.info/. W kolejnych etapach konkursu uczestnicy i uczestniczki po ocenie przesłanej dokumentacji,są zobowiązani do przesłania autoprezentacji. Zwieńczeniem konkursu jest Gala Finałowa, na której uczestnicy będą mieli okazję poznać się, wymienić doświadczeniami i nawiązać współpracę na polu naukowym, artystycznym, a także społecznym.


Wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego jest partnerem strategicznym XIV edycji Studenckiego Nobla. BGK to polski bank rozwoju, którego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Bank realizuje programy rozwojowe w zakresie np. dostępu do mieszkań i czystego powietrza oraz infrastruktury publicznej. BGK finansuje działalność bieżącą oraz inwestycje przedsiębiorstw i samorządów. BGK jest obecny w każdym regionie Polski oraz za granicą (przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie i Amsterdamie). Wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm.
BGK jest pomysłodawcą idei 3W, która odpowiada na wyzwanie wielkich zmian, jakie czekają nas
w przyszłości. Idea 3W jest wizją przyszłości, w której – jako całe społeczeństwo – odpowiedzialnie zarządzamy zasobami, którymi dysponujemy i w której możemy utrzymać i podnosić jakość naszego życia zużywając jednocześnie mniej energii i mniej nieodnawialnych zasobów. W 3W skupiamy się na 3 zasobach, które będą miały ogromny wpływ na naszą przyszłość: to woda, wodór i węgiel. Głównym celem 3W jest zadanie budowania i integrowania społeczności utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizacja społeczeństwa.

Kategorie konkursu

- Nauki techniczne
- Sztuka
- Dziennikarstwo i literatura
- Nauki przyrodnicze i energetyka
- Fizyka i astronomia
- Medycyna i farmacja
- Nauki społeczne
- Nauki ekonomiczne
- Działalność społeczna


Aby aplikować na Studenckiego Nobla 2023, wystarczy wejść na https://www.studenckinobel.info / iwypełnić formularz zgłoszeniowy do 11 kwietnia.

Zachęcamy do zaobserwowania social mediów projektu https://www.facebook.com/StudenckiNobelpl.

 

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+