PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Przedświąteczne spotkanie Klubu Modny Umysł

Drukuj

Serdecznie zapraszamy studentów różnych kierunków na przedświąteczne, przepełnione myśleniem pytającym, kombinacyjnym i transformacyjnym spotkanie Klubu „Modny Umysł” - będzie o „Kreatywnych Świętach”.

Spotkanie odbędzie się zdalnie 19.12.2022 r. (poniedziałek) o godzinie 19:00. 

 

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4pLAt0M7ecKsHzigaqcHGeb_Bu4lEAeF6evnY7Ma3fY1%40thread.tacv2/1671105239561?context=%7b%22Tid%22%3a%228f84dacc-6add-4f4e-90bf-9b83234f4c2d%22%2c%22Oid%22%3a%223b07e508-26e6-43e9-894d-21739af39ed7%22%7d

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+