PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Międzynarodowe Seminarium Naukowe i porozumienie o współpracy międzyuczelnianej

Drukuj

27 kwietnia odbyło się w naszej Uczelni Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Nowy Kazachstan – reformy konstytucyjne ostatnich lat”. Gościliśmy przedstawicieli Euroazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunajewa (Ałmaty/Kazachstan).

Zaszczycili nas prorektor prof. Gulnara Alibajewa, specjalistka prawa konstytucyjnego, prorektor prof. Elwira Omurczewa, kierowniczka Katedry Prawa Cywilnego oraz doktorantka Rosa Seilkassymowa.

Po merytorycznej dyskusji, w towarzyszeniu przedstawicieli Akademii Górnośląskiej, Kierownika Katedry Prawa i Administracji dra hab. Andrzeja Bisztygi, prof. AG, prorektor ds. organizacji i rozwoju Marta Adamczyk, dziekan Barbary Szaflarskiej oraz dra Stefana Dyrki, zostało również podpisane porozumienie o współpracy międzyuczelnianej. Obszarami współpracy będą między innymi:
- rozwój współpracy w dziedzinie edukacji i nauki,
- szkolenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów i kadry naukowej o profilu prawnym,
- rozwój i prowadzenie wspólnych badań naukowych,
- organizowanie zagranicznych staży naukowych studentów i doktorantów.
 
Cieszymy się, mogąc poszerzać kontakty z zagranicznymi partnerami i rozwijać potencjał naukowy Akademii Górnośląskiej!

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+