PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW „Zielone zarządzanie organizacjami – możliwości i wyzwania XXI wieku”

Drukuj

24 maja 2023 r. zapraszamy do Akademii Górnośląskiej na konferencję Młodych Naukowców pod tytułem „Zielone zarządzanie organizacjami – możliwości i wyzwania XXI wieku”.

Jej celem jest prezentacja i popularyzacja stanu wiedzy naukowej, dotyczącej zielonego zarządzania organizacjami w nurcie zrównoważonego rozwoju, widzianej oczyma Młodych Naukowców, a także wzmocnienie roli środowisk Młodych Naukowców w popularyzowaniu wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu i nauki.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to kluczowy element współczesnej gospodarki, a Młodzi Naukowcy mają do odegrania istotną rolę w jej rozwoju. W miarę jak świat korporacji przechodzi na bardziej zrównoważony model, firmy zwracają się do Młodych Naukowców, aby poprzez badania, analizy i obserwacje pomogli im określić konieczne do wprowadzenia zmiany. 

 

Formuła konferencji zakłada następujące formy wymiany wiedzy:  

• wykład wprowadzający wygłoszony przez eksperta — naukowiec bądź praktyk o wybitnych osiągnięciach,  
• prezentacje referatów i obrady w sekcjach tematycznych, które będą odbywały się równolegle w dwóch salach, co pozwoli wszystkim uczestnikom zaprezentować swoje referaty,  
• dyskusja grupowa ze stawianiem pytań, hipotez oraz poszukiwaniem odpowiedzi.  

Tematyka konferencji została dopasowana do jej uczestników i zawiera się w następujących obszarach:  

• zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu,  
• zielonego zarządzania organizacjami na rzecz ekologii, środowiska i zielonych społeczeństw,  
• innowacji w podejściu do zarządzania współczesnymi organizacjami,  
• zielonego podejścia do zasobów ludzkich,  
• oraz związków wymienionych aspektów / obszarów z kulturą organizacyjną, o której badacze mówią, że wymaga zazielenienia. 


Kontakt w sprawie Konferencji:
zzo@akademiagornoslaska.pl
tel. 32 357 05 15
 
SZCZEGÓŁY KONFERENCJI 

REJESTRACJA

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+