PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Energetyka i cyberbezpieczeństwo wobec uwarunkowań XXI wieku

Drukuj

Polityka energetyczna, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i nowe technologie w energetyce. Te zagadnienia były tematem dwudniowej konferencji zorganizowanej przez naszą Uczelnię 14 i 15 listopada 2022 r.

W wydarzeniu wzięli udział naukowcy, przedstawiciele branży energetycznej i administracji publicznej. W trakcie wystąpień i dyskusji poruszyli temat zmian, które wystąpiły w polskiej energetyce na przestrzeni lat. Omówiona została również sytuacja geopolityczna w kontekście konieczności zwiększenia tempa transformacji energetycznej.

Eksperci są zgodni, że nieprzerwanie od ponad dwóch dekad zachodzi potrzeba dywersyfikacji technologii działających na potrzeby krajowej energetyki. W najbliższej perspektywie wskazali konieczność inwestycji w bloki jądrowe, które są szansą na uzyskanie wysokiego stopnia uniezależnienia gospodarki od dostaw tradycyjnych nośników energii oraz utrzymanie jej konkurencyjności. Ważną rolę w procesie dekarbonizacji gospodarki może też odegrać wodór jako nośnik energii. Błędem byłoby jednak postrzeganie technologii wodorowych jako tych, które zapewnią bezpieczeństwo energetyczne kraju w perspektywie do roku 2050.

Uczestnicy konferencji dyskutowali też o kluczowym we współczesnym świecie zagadnieniu – cyberbezpieczeństwie, innymi słowy - o bezpieczeństwie obrotu gospodarczego, poczuciu bezpieczeństwa obywateli, sprawności funkcjonowania instytucji sektora publicznego, przebiegu procesów produkcyjnych i usługowych. Cyberprzestrzeń jest nie tylko narażona na ataki z zewnątrz. Nie należy bagatelizować zagrożeń wewnętrznych, z których można wymienić co najmniej kilka:
* nieuważni pracownicy, nieodpowiednio obchodzący się z danymi i instalujący nieautoryzowane aplikacje
* szpiedzy, którzy wykradający informacje
* niezadowoleni pracownicy, którzy chcą zaszkodzić organizacji
* osoby z wewnątrz, wykorzystujące istniejące uprawnienia w celu kradzieży informacji lub uzyskania osobistych korzyści.


Podczas konferencji prelekcje wygłosili:

„Problematyka polskich przedsiębiorstw w dobie zmian w energetyce Polski”
dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ, dyrektor Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Uniwersytetu Śląskiego

„Zmiany w strategii energetycznej przedsiębiorstw na przestrzeni lat”
dr inż. Paweł Gładysz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

„Współczesne możliwości innowacji w energetyce – wybrane technologie” Jarosław Kanasiewicz, prezes System 10000 Polska, dyrektor projektów restrukturyzacyjnych branży chemicznej i energetycznej

„Wyzwania w nowej rzeczywistości energetycznej w samorządach”
Grzegorz Zawiślak, burmistrz Miasta Prudnik

„Wykorzystanie gazu LNG i wodoru przez samorządy oraz w transporcie” Tymoteusz Pruchnik, prezes Gas-Trading

„Energetyczna transformacja ciepłownictwa systemowego oparta na odnawialnych źródłach energii”
dr hab. Marcin Wierzbiński, prezes NG HEAT

„Dywersyfikacja źródeł energii”
dr inż. AGH Krzysztof Kwaśniewski, członek rad nadzorczych, wieloletni kierownik zespołów analiz ekonomicznych

„Energetyka atomowa i energetyka wodorowa – czy w Polsce jest potrzebna”
dr hab. inż. Łukasz Bartela, Politechnika Śląska, ekspert w zakresie energetyki jądrowej, wodorowej i magazynowania energii

„Koszty ekonomiczne i społeczne transformacji energetycznej w przedsiębiorstwach prywatnych inwestujących w Polsce”
Wojciech Błachowicz, prezes zarządu Browar Zamkowy Cieszyn

„Wewnętrzne czy zewnętrzne - zagrożenia dla sektora energetycznego”
Paweł Stec, członek zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.

„Ataki w cyberprzestrzeni skierowane na dostawców energii – omówienie technik i skutków”
Krzysztof Wilczyński, dyrektor techniczny/Chief Technology Oficer Euvic Solutions S.A.

„Cyberbezpieczeństwo – trendy i wyzwania nowoczesne w Polsce”
Łukasz Bonczek, z-ca dyrektora Departamentu Współpracy z Rynkiem Publicznym, EXATEL S.A. WARSZAWA

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+