PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Akademia Górnośląska zainaugurowała nowy rok akademicki

Drukuj

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 5 października rozpoczęła nowy rok akademicki 2022/2023. W uroczystej inauguracji wzięli udział studenci, kadra dydaktyczna, pracownicy administracyjni, a także zaproszeni goście.

Nowy rok akademicki w AG oficjalnie rozpoczął się w samo południe w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Przemówienie inauguracyjne wygłosił JM Rektor Akademii Górnośląskiej dr hab. Krzysztof Szaflarski, profesor AG. Wspomniał w nim zarówno o ponad 30-letniej historii uczelni, ale również – o planach na przyszłość.

- Uczelnia zamierza również w obecnym roku akademickim złożyć co najmniej jeden wniosek o nowy, czternasty już kierunek studiów, który byłby uruchomiony na Wydziale Medycznym naszej Uczelni. Co do szczegółów tego wniosku nie chcę się jednak oficjalnie wypowiadać – żeby, jak to się mówi, nie zapeszyć - przed jego oficjalną akceptacją przez Ministerstwo – poinformował.

Tradycyjnie podczas inauguracji odbył się akt immatrykulacji studentów pierwszego roku, a także wręczenie nagród i wyróżnień dla pracowników AG oraz studentów. Szczególnie uroczystym momentem było wręczenie nagrody im. Jerzego Trzcienieckiego.

- Prof. zw. dr hab. Jerzy Trzcieniecki, dr h.c. był uznanym nestorem polskiej nauki o zarządzaniu, wybitnym teoretykiem i praktykiem organizacji i zarządzania, wywodzącym swoją twórczość naukową z klasycznej polskiej szkoły zarządzania, wychowawcą kilku pokoleń naukowców. Profesor Jerzy Trzcieniecki był do 1996 roku związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, a począwszy od 1997 roku aż do ostatnich dni swojego życia tj. do 2014 roku z Akademią Górnośląską im. Wojciecha Korfantego. Mogliśmy przez prawie 20 lat korzystać z Jego olbrzymiego doświadczenia, wiedzy, empatii, wyrozumiałości, cierpliwości i życzliwości. Tym samym pełnił On rolę autorytetu i mentora dla wszystkich pracowników naukowych zaangażowanych w utworzenie i stały rozwój Wydziału Zarządzania naszej uczelni. W celu uczczenia pamięci Profesora Jerzego Trzcienieckiego, Władze Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego ustanowiły w 2015 roku nagrodę Jego imienia, która corocznie przyznawana jest decyzją Senatu AG wybitnej postaci reprezentującej środowisko akademickie związane z naukami o zarządzaniu oraz ekonomii i finansów lub wybitnemu praktykowi reprezentującemu środowisko gospodarcze – powiedział JM Rektor Akademii Górnośląskiej dr hab. Krzysztof Szaflarski, profesor AG.

Tegorocznym laureatem nagrody im. Profesora Jerzego Trzcienieckiego został prof. AG dr hab. Andrzej Bisztyga, wieloletni kierownik Katedry Prawa i Administracji Akademii Górnośląskiej, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także członek zespołu doradczego do spraw rozwoju systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Podczas uroczystości społeczność akademicka uczciła też minutą ciszy pamięć zmarłych długoletnich pracowników uczelni, którzy odeszli w minionym roku. Byli to:

• dr hab. Krystyna Kmieciak-Kołada, prof. AG, wykładowczyni kierunku kosmetologia, związana z uczelnią w latach 2007–2016
• prof. zw. dr hab. Czesław Głombik, wykładowca przedmiotu filozofia, związany z uczelnią w latach 2006–2014
• doc. dr Krzysztof Piskorczyk, długoletni dziekan Wydziału Zamiejscowego w Żorach, Kierownik Studiów Podyplomowych w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego, związany z uczelnią w latach 1999–2016
• dr Reiner Dańczyk, wykładowca kierunku psychologia, związany z uczelnią w latach 1995–2013.

Honorowym gościem uroczystości był prezydent Katowic dr. Marcin Krupa, który wygłosił inauguracyjny wykład „Katowice Europejskim Miastem Nauki. Symbioza samorządu i uczelni wyższych”.
- Katowice są bardzo mocnym ośrodkiem akademickim. Na 19 uczelni działających w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii aż 15 znajduje się w Katowicach. To perła w koronie naszego miasta – podkreślił prezydent.
Każdego roku studia kończy w stolicy Śląska 12 tysięcy absolwentów. Stanowią oni mocne kadry dla różnych branż. Nic dziwnego, że Katowice skutecznie przyciągają inwestorów zagranicznych.

Goście uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w AG:

dr Marcin Krupa - prezydent Katowic
Dariusz Ptaś – sekretarz województwa w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach
prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz – członkini Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie, profesor AG
Grzegorz Bomba – dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Katowicach
prof. dr hab. Władysław Szymański – rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
prof. dr hab Izabela Ostoj – dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Borys Borówka, zastępca prezydenta Zabrza
dr Stanisław Ciupka – prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Tomasz Wojdacz - dr hab n. medycznych, profesor Uniwersytetu w Aarhus w Danii oraz kierownik Samodzielnej Pracowni Epigenetyki Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Małgorzata Sikorska, kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
prof. dr hab. Dariusz Szostek – dyrektor Śląskiego Centrum Cyberscience, ekspert Obserwatorium Sztucznej Inteligencji w Parlamencie Europejskim
dr Jerzy Podsiadło – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Katowicach
pułkownik Wojciecha Emerlinga - dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju
inspektor Mirosław Grobelczyk ze Szkoły Policji w Katowicach
brygadier Mariusz Haberko – zastępca komendanta Miejskiego w Państwowej Straży Pożarnej Katowicach
Wiktor Pawlik – prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach
Beata Drzazga - założycielka i prezes BetaMed S.A., przewodnicząca Rady Ekspertów Wydziału Medycznego Akademii Górnośląskiej
Jacek Kwiatkowski – prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Sebastian Matyniak - prezes zarządu Brainstorm Group Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Krystyna Papiernik – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zarządu Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Marcin Libiszewski – dyrektor oddziału Katowice, LS Airport Services S.A. w Katowicach
Andrzej Mierzwa – radca prawny
prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski – wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach
dr n. med. Jan Sarna – dyrektor Generalnego Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, członek Rady Ekspertów Wydziału Medycznego AG
Bożena Walicka - Górczak – prezes Śląskiego Centrum Medycyny Sądowej w Bytomiu
dr nauk o zdr. Anna Janik – przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Krzysztof Zaczek – prezes zarządu Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach
Halina Pisula - naczelna pielęgniarka w Przedsiębiorstwie Usług Medycznych Proelmed Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+