Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

IX Inauguracja Roku Akademickiego GWSH w Wiedniu

Drukuj

16 października br., w niedzielę, odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 w Wydziale Zagranicznym w Wiedniu. Była to już dziewiąta z rzędu Inauguracja Nowego Roku Akademickiego na tym Wydziale.

Inaugurację w Wydziale Zagranicznym GWSH w Wiedniu swoją obecnością zaszczycili m.in. Pani Małgorzata Szymaniak – referent ds. polonijnych w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Wiedniu reprezentująca Jego Ekscelencję Konsula Generalnego Aleksandra Korybut-Woronieckiego, dr Bogdan Wrzochalski - Radca Ministra, pełniący obowiązki Dyrektora Instytutu Polski w Wiedniu, mgr inż. Teresa Kopeć - Prezes Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii­ Forum Polonii oraz dr Johannes Gmeiner -  Dyrektor Uniwersytetu Ludowego w którym,  mieści się siedziba Wydziału Zagranicznego GWSH w Wiedniu.

Podczas Inauguracji przemówienie, zgodnie z obowiązującą tradycją, wygłosił JM Rektor GWSH, prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski, życząc studentom i pracownikom udanego, nowego roku akademickiego. Wyróżnienia z rąk Władz Uczelni odebrali najlepsi absolwenci. Odbyła się również immatrykulacja nowoprzyjętych studentów pierwszego roku Wydziału zagranicznego GWSH w Wiedniu. 

Istotnym punktem Inauguracji był wykład Pana prof. zw. dr hab. Radosława Zenderowskiego poruszający wątek integracji europejskiej. Jego temat, „Europa Środkowa – od kawiarniano-literackiej idei do koncepcji polityczno-gospodarczej”, przybliżył słuchaczom sprawy ważne z perspektywy naszego regionu w Europie – jego celów, roli i potrzeb mieszkańców, coraz swobodniej czujących się w europejskiej rodzinie.

Po zakończeniu uroczystości inauguracyjnych, podpisane zostało przez Panią mgr inż. Teresę Kopeć – reprezentującą Wspolnotę Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii oraz przez Władze GWSH reprezentowane przez JM Rektor Prof. Krzysztofa Szaflarskiego oraz Dziekana Wydziału Zagranicznego GWSH w Wiedniu Panią Dr Teresę Rduch-Michalik porozumienie o wzajemnej współpracy obydwu instytucji.

JM Rektor GWSH Prof. Krzysztof Szaflarski otrzymał również okolicznościowy dyplom z okazji 25-lecia działalności Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonia.

 

Fot. Mariusz Magnuszewski / Polpromotion.eu

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+