PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

XIX Konferencja Profesorów Nauk o Zarządzaniu

Drukuj

Ogólnopolska Konferencja Profesorów Nauk o Zarządzaniu pod tytułem: „Strategiczne zarządzanie organizacjami – problemy badawcze i praktyczne”.

22 i 23 listopada 2018 roku odbyła się XIX Konferencja Profesorów Nauk o Zarządzaniu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Katedr Zarządzania z najważniejszych ośrodków akademickich w kraju: Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Warszawy oraz Wrocławia. Była to druga część konferencji ubiegłorocznej.

Uczestniczący w konferencji profesorowie, kierownicy oraz pracownicy katedr kontynuowali podjęte dyskusje oraz wygłaszali referaty na temat problemów badawczych i praktycznych, związanych ze strategicznym zarządzaniem organizacjami.

Tematyka Konferencji obejmowała kwestie teorii zarządzania. Wygłaszane referaty oraz dyskusje prowadzone podczas Konferencji stanowią fundament do ustalania tematów następnych edycji Konferencji.

Podsumowaniem konferencji będzie publikacja prezentowanych wykładów. Dorobek cyklu Konferencji Profesorów Nauk o Zarządzaniu stanowi seria publikacji naukowych, których lektura może być inspiracją dla badaczy kierunków i zakresu zagadnień w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+