Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

XIX Konferencja Profesorów Nauk o Zarządzaniu

Drukuj

Ogólnopolska Konferencja Profesorów Nauk o Zarządzaniu pod tytułem: „Strategiczne zarządzanie organizacjami – problemy badawcze i praktyczne”.

22 i 23 listopada 2018 roku odbyła się XIX Konferencja Profesorów Nauk o Zarządzaniu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Katedr Zarządzania z najważniejszych ośrodków akademickich w kraju: Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Warszawy oraz Wrocławia. Była to druga część konferencji ubiegłorocznej.

Uczestniczący w konferencji profesorowie, kierownicy oraz pracownicy katedr kontynuowali podjęte dyskusje oraz wygłaszali referaty na temat problemów badawczych i praktycznych, związanych ze strategicznym zarządzaniem organizacjami.

Tematyka Konferencji obejmowała kwestie teorii zarządzania. Wygłaszane referaty oraz dyskusje prowadzone podczas Konferencji stanowią fundament do ustalania tematów następnych edycji Konferencji.

Podsumowaniem konferencji będzie publikacja prezentowanych wykładów. Dorobek cyklu Konferencji Profesorów Nauk o Zarządzaniu stanowi seria publikacji naukowych, których lektura może być inspiracją dla badaczy kierunków i zakresu zagadnień w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+