PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Konferencja Profesorów Nauk o Zarządzaniu

Drukuj

17 edycja tej Konferencji pod tytułem: „Kompetencje – modele biznesu - strategie” odbyła się w dniach 3-4 listopada br. w GWSH.

Konferencja odbywa się corocznie pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczą w niej profesorowie, kierownicy i pracownicy katedr zarządzania ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, w tym profesorowie z Uniwersytetów Ekonomicznych: w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, a także ze Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, a także z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.

Tematyka Konferencji obejmuje bardzo szeroko zagadnienia teorii zarządzania, w wygłaszane referaty oraz dyskusje prowadzone podczas Konferencji są podstawą do ustalania tematów kolejnych edycji Konferencji.

Dorobek cyklu Konferencji Profesorów Nauk o Zarządzaniu stanowi seria publikacji naukowych, których lektura może być inspiracją dla badaczy co do kierunków i zakresu zagadnień badawczy w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+