Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Konferencja Profesorów Nauk o Zarządzaniu

Drukuj

17 edycja tej Konferencji pod tytułem: „Kompetencje – modele biznesu - strategie” odbyła się w dniach 3-4 listopada br. w GWSH.

Konferencja odbywa się corocznie pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczą w niej profesorowie, kierownicy i pracownicy katedr zarządzania ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, w tym profesorowie z Uniwersytetów Ekonomicznych: w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, a także ze Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, a także z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.

Tematyka Konferencji obejmuje bardzo szeroko zagadnienia teorii zarządzania, w wygłaszane referaty oraz dyskusje prowadzone podczas Konferencji są podstawą do ustalania tematów kolejnych edycji Konferencji.

Dorobek cyklu Konferencji Profesorów Nauk o Zarządzaniu stanowi seria publikacji naukowych, których lektura może być inspiracją dla badaczy co do kierunków i zakresu zagadnień badawczy w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+