Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

X Inauguracja Roku Akademickiego GWSH w Wiedniu

Drukuj

22 października Wydział Zagraniczny Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w Wiedniu zainaugurował nowy Rok Akademicki 2017/2018, który rozpoczął tym samym 10-ty, jubileuszowy rok działalności Uczelni w Austrii.

Uroczystości inauguracyjne w Wydziale Zagranicznym, zgodnie z tradycją, otworzył Rektor GWSH – Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski. Po odsłuchaniu hymnu państwowego Polski i Austrii nadszedł czas na powitanie Gości. Swoją obecnością uświetnili inaugurację m.in.: Pan dr Bogdan Wrzochalski – Radca Ministra, Wicedyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu, Pani mgr Agnieszka Kościuszko – z-ca Dyrektora Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, Pani mgr inż. Teresa Opalińska-Kopeć – Prezes Forum Polonii oraz Gospodarz obiektu, który jest siedzibą Wydziału GWSH w Wiedniu – Pan dr Johannes Gmeiner.

Następnie przemówienie inauguracyjne wygłosił Rektor GWSH, wskazując na wyjątkowy charakter wydarzenia. Po pierwsze – Uczelnia ukończyła pierwsze ćwierćwiecze działalności na polskim rynku edukacyjnym oraz poza nim. Po drugie – Wydział Zagraniczny GWSH w Austrii rozpoczyna 10-ty rok działalności. To niewątpliwie powód do dumy z osiągniętych dotychczas efektów, których wymiernym wyrazem jest posiadanych obecnie przez GWSH siedmiu wydziałów w tym dwóch wydziałów zagranicznych – jeden tutaj w Wiedniu, a drugi w Ostrawie w Republice Czeskiej – zaznaczał Rektor GWSH Prof. Krzysztof Szaflarski.

Najważniejszą częścią obchodów było uroczyste ślubowanie i immatrykulacja Studentów I roku. Ceremonie poprowadziła Pani Dziekan Wydziału Zagranicznego GWSH w Wiedniu, dr Teresa Rduch-Michalik.

Istotnym punktem tegorocznej inauguracji było również wręczenie odznaczenia „Za zasługi dla GWSH” Panu Profesorowi Radosławowi Zenderowskiemu przyznanego przez Senat Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.

Na zakończenie wręczone zostały dyplomy oraz wyróżnienia Absolwentom. Wśród Laureatów za wysokie wyniki w nauce znalazły się m.in. Panie: Karolina Bisaga, Natalia Dąbrowska, Marzena Kaliś oraz Solvita Kalugina-Bułka.

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+