PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

X Inauguracja Roku Akademickiego GWSH w Wiedniu

Drukuj

22 października Wydział Zagraniczny Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w Wiedniu zainaugurował nowy Rok Akademicki 2017/2018, który rozpoczął tym samym 10-ty, jubileuszowy rok działalności Uczelni w Austrii.

Uroczystości inauguracyjne w Wydziale Zagranicznym, zgodnie z tradycją, otworzył Rektor GWSH – Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski. Po odsłuchaniu hymnu państwowego Polski i Austrii nadszedł czas na powitanie Gości. Swoją obecnością uświetnili inaugurację m.in.: Pan dr Bogdan Wrzochalski – Radca Ministra, Wicedyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu, Pani mgr Agnieszka Kościuszko – z-ca Dyrektora Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, Pani mgr inż. Teresa Opalińska-Kopeć – Prezes Forum Polonii oraz Gospodarz obiektu, który jest siedzibą Wydziału GWSH w Wiedniu – Pan dr Johannes Gmeiner.

Następnie przemówienie inauguracyjne wygłosił Rektor GWSH, wskazując na wyjątkowy charakter wydarzenia. Po pierwsze – Uczelnia ukończyła pierwsze ćwierćwiecze działalności na polskim rynku edukacyjnym oraz poza nim. Po drugie – Wydział Zagraniczny GWSH w Austrii rozpoczyna 10-ty rok działalności. To niewątpliwie powód do dumy z osiągniętych dotychczas efektów, których wymiernym wyrazem jest posiadanych obecnie przez GWSH siedmiu wydziałów w tym dwóch wydziałów zagranicznych – jeden tutaj w Wiedniu, a drugi w Ostrawie w Republice Czeskiej – zaznaczał Rektor GWSH Prof. Krzysztof Szaflarski.

Najważniejszą częścią obchodów było uroczyste ślubowanie i immatrykulacja Studentów I roku. Ceremonie poprowadziła Pani Dziekan Wydziału Zagranicznego GWSH w Wiedniu, dr Teresa Rduch-Michalik.

Istotnym punktem tegorocznej inauguracji było również wręczenie odznaczenia „Za zasługi dla GWSH” Panu Profesorowi Radosławowi Zenderowskiemu przyznanego przez Senat Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.

Na zakończenie wręczone zostały dyplomy oraz wyróżnienia Absolwentom. Wśród Laureatów za wysokie wyniki w nauce znalazły się m.in. Panie: Karolina Bisaga, Natalia Dąbrowska, Marzena Kaliś oraz Solvita Kalugina-Bułka.

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+