Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Pierwszy rocznik 10-semestralnego Prawa opuszcza mury GWSH

Drukuj

W dniu 10 lipca 2018r. odbyły się obrony prac magisterskich studentów kończących 10-semestralne, jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo.

 

Do wielotysięcznego grona absolwentów Uczelni dołączyła liczna grupa seminarzystów prof. Andrzeja Bisztygi - Kierownika Katedry Prawa i Administracji Wydziału Zarządania GWSH.

Recenzentami magisterskich rozpraw byli dr Katarzyna Płonka - Bielenin - Prodziekan kierunku Prawo i Administracja oraz dr Daniel Wojtczak. Komisji egzaminacyjnej przewodniczyła dr Teresa Rduch - Michalik - Dziekan Zamiejscowego Wydziału GWSH w Wiedniu.

Prace cechuje odpowiednio wysoki, merytoryczny poziom a w odniesieniu do dwóch z nich - prac autorstwa mgr Piotra Żaczka oraz mgr Barbary Paw, zostały skierowane wnioski do Rektora GWSH o ich wyróżnienie.

Nowym magistrom prawa serdecznie gratulujemy !

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+