PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wydział Zamiejscowy AG

Favoriten Volkshochschule
Arthaberplatz 18, Wien

kontakt - więcej

Warunki uczestnictwa w studiach realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Wiedniu

Drukuj

STUDIA LICENCJACKIE:

 • miejsce odbywania zajęć: Volkshochschule Favoriten (Arthaberplatz 18, 10 Bezirk, 1100 Wien)
 • kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność: Biznes, logistyka i transport międzynarodowy
 • poziom studiów: studia pierwszego stopnia - licencjackie
 • forma studiów: niestacjonarne
 • tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: LICENCJAT (BACHELOR)
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (Akademia Górnośląska w Katowicach, Wydział Zamiejscowy AG w Wiedniu; godło Rzeczpospolitej Polskiej; wraz z suplementem do dyplomu, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej)
 • czas trwania studiów: 6 semestrów - 3 lata (rok akademicki składa się z dwóch semestrów: semestr zimowy 01.10-28/29.02; semestr letni 01.03-30.09)
 • organizacja zajęć: zajęcia realizowane są w systemie zjazdów weekendowych, tzw. sesje wykładowe (zjazdowe) odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w sobotę i niedzielę - w godzinach 8.30-17.00
 • studia prowadzone są w języku polskim przez kadrę naukową AG
 • zajęcia odbywają się z zachowaniem minimum czterotygodniowej przerwy w okresie lipiec/sierpień.
 • część zajęć może być realizowana z wykorzystaniem technik internetowych (np. e-learning)
 • w ramach zajęć oferujemy naukę języka niemieckiego lub angielskiego (bez dodatkowych opłat)
 • egzaminy / zaliczenia - odbywają się w terminach zjazdów i sesji zaliczeniowo - egzaminacyjnych
 • studia kończą się egzaminem dyplomowym
 • opłata rejestracyjna: 
  • PLN 85 zł
  • EUR 19€
 • opłaty za studia

 

Numer konta bankowego dla wpłat w walucie EURO:
PL60105012141000009030322086
NR BIC (SWIFT): INGBPLPW

Wydział Zamiejscowy AG

Favoriten Volkshochschule
Arthaberplatz 18, Wien

kontakt - więcej

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+