Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wydział Zamiejscowy GWSH

Favoriten Volkshochschule
Arthaberplatz 18, Wien

kontakt - więcej

Studiuj razem z nami!

Drukuj
  • Działamy na rynku edukacyjnym od 1991r. - wpis do Ewidencji Uczelni Niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 36
  • GWSH jest uczelnią akademicką - posiada uprawnienia habilitacyjne do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych
  • GWSH jako jedyna polska uczelnia posiada aktualnie zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na prowadzenie studiów na terenie Austrii, w Wiedniu, w prowadzonym przez nią Wydziale Zamiejscowym w Wiedniu
  • GWSH posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej
  • GWSH prowadzi 13 kierunków studiów (studia I stopnia - licencjackie i inżynierskie, studia II stopnia - magisterskie oraz jednolite studia magisterskie), a także studia podyplomowe, kursy i szkolenia
  • GWSH wypromowała już ponad 30.000 absolwentów
  • GWSH od lat zajmuje miejsce w czołówce uczelni polskich na listach rankingowych
  • GWSH posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalistycznych

Wydział Zamiejscowy GWSH

Favoriten Volkshochschule
Arthaberplatz 18, Wien

kontakt - więcej

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+