PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kadra Naukowa

Drukuj

dr Teresa Rduch-Michalik,prof. AG 

Dziekan Wydziału Zamiejscowego AG w Wiedniu. Historyk i politolog. Wieloletni sekretarz, obecnie członek Komisji Historycznej PAN Oddziału w Katowicach. W latach 2004-2012 wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Z AG związana od 2006 roku. Autorka monografii i artykułów naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych, systemów politycznych. Promotorka ponad 160 prac licencjackich i magisterskich. 

Zainteresowania badawcze: historia dyplomacji, współczesne stosunki międzynarodowe. Prywatnie interesuje się turystyką historyczną. 

 


dr Katarzyna Czech

Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie w AG, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca, szkoleniowiec i tutor akademicki. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki zrównoważonego rozwoju i międzynarodowego przepływu kapitału. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji naukowych.

Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu negocjacji i  komunikacji oraz  kulturowych aspektów współpracy z partnerem zagranicznym. Trener w firmie
szkoleniowej  PRC Communications. 

 

dr inż. Mariusz Kruczek  

Prodziekan ds. kierunku Logistyka w AG. Prowadzi zajęcia z przedmiotów związanych z logistką, transportem i zarządzaniem przedsiębiorstwem. Sekretarz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa O/Katowice oraz członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Konsultant, ekspert dziedzinowy i doradca przedsiębiorstw w procesach zarządczych i logistycznych. Kierownik i wykonawca projektów krajowych i międzynarodowych związanych z innowacyjnymi technologiami środowiskowymi oraz procesami zarządzania innowacjami. Ekspert oceniający wnioski w NCBR, PARP oraz ŚCP. Autor szeregu publikacji oraz monografii naukowych i referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Obecnie pracownik Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, zastępca kierownika Zakładu Ochrony Wód. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół logistyki, problematyki gospodarki obiegu zamkniętego i zarządzania innowacjami.   

 

dr Stefan Dyrka, prof. AG

Dr nauk ekonomicznych, profesor Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach. Pracował w 2001-2005 na Politechnice Częstochowskiej w Częstochowie w Katedrze logistyki i zarządzania projektami. Od 2006 roku pracuje w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej, obecnie Akademii Górnośląskiej w Katowicach. W ramach współpracy międzynarodowej prowadzi wykłady w Kazachstanie i Kirgistanie i Kijowie. Jest Międzynarodowym ekspertem Rady Akredytacyjnej „Niezależnego Kazachstańskiego Centrum Akredytacji” w Nur Sułtan, Kazachstan. Autor 57 publikacji w kraju i zagranicą oraz 3 monografii wydanych za granicą. 

Został nagrodzony przez następujące uczelnie Kazachstanu tytułem Profesora Honorowego: 
- Euroazjatycka Akademia Prawa w Ałmacie- 2018 r. 
- Północno- Kazachstański Państwowy Uniwersytet w Pietropawłowsku- 2018 r. 
- Żełtuski Państwowy Uniwersytet w Tałdykurganie- 2021

 

prof. dr hab. Radosław Zenderowski

Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni pracownik a obecnie współpracownik Wydziału Zamiejscowego AG w Wiedniu. Politolog i socjolog. Autor monografii, podręczników i artykułów naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych, dyplomacji publicznej, polityki etnicznej, badań pogranicza (border studies) oraz tożsamości narodowej i jej związków z religią.

Promotor kilku rozpraw doktorskich z zakresu nauk o polityce oraz ponad dwustu prac licencjackich i magisterskich. Promotor doktoratu honoris causa Václava Klausa, Prezydenta Republiki Czeskiej. 

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich  oraz Komisji Polskiej Akademii Nauk ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich. Ponadto od 2015 roku członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+