Katowice

GWSH, budynek C

20 kwietnia 2016

Agenda poniżej

8 prelegentów

Wyłącznie profesjonaliści

150 miejsc

Rejestracja otwarta

Konferencja

Cel konferencji

Celem konferencji jest stworzenie możliwości wymiany poglądów pomiędzy podmiotami działającymi w branży turystycznej oraz specjalistami z zakresu prawa turystycznego i prawa podatkowego. Priorytetem jest w tym przypadku zwrócenie uwagi na problemy, które pojawiają się w praktyce stosowania przepisów obowiązujących branżę turystyczną oraz wskazanie na proponowane kierunki zmian i odniesienie się do aktualnie prezentowanych projektów nowych aktów prawnych.

Formuła

W trakcie konferencji wygłoszone zostaną prezentacje dotyczące aktualnych problemów dotyczących rozliczeń podatku VAT w branży turystycznej. W tym miejscu pragniemy zaznaczyć, iż naszym celem jest zróżnicowanie tematyki wystąpień oraz odniesienie się do aktualnych problemów praktycznych.

Jako przedmiot wystąpień proponowane są takie zagadnienia jak:

 • zakres stosowania procedury VAT marża,
 • opodatkowanie turystyki biznesowej, edukacyjnej i zdrowotnej,
 • opodatkowanie usług gastronomicznych i hotelarskich (stawka VAT, odliczenie podatku przy zakupie ww. usług),
 • VAT w pośrednictwie w zakresie świadczenia usług turystyki,
 • najczęściej występujące problemy w rozliczaniu podatku VAT (obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek, podstawa opodatkowania usług własnych, miejsce świadczenia).

Wystąpienia wzbogacone zostaną o analizę aktualnego orzecznictwa – zarówno europejskiego, jak i polskiego w celu zobrazowania skali rodzących się problemów. Uzupełnieniem konferencji będą także dyskusje panelowe.

Adresaci konferencji

Ukierunkowanie konferencji na aktualne i problematyczne zagadnienia podatkowe, z którymi boryka się branża turystyczna oraz na planowanych i postulowanych zmianach powoduje, iż potencjalne grono odbiorców jest szerokie. W pierwszej kolejności są to oczywiście firmy działające w branży turystycznej, a zatem biura podróży, agenci turystyczni, podmioty działające na rynku usług hotelarskich i gastronomicznych. Przekazywane treści są jednak istotne także dla podmiotów działających na rynku usług prawnych i księgowych, które w swojej praktyce podejmują współpracę z branżą turystyczną, a zatem w szczególności dla radców prawnych, doradców podatkowych i biur rachunkowych.

Prelegenci

Witold Modzelewski

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od ponad 30 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Jest autorem ponad 1200 publikacji o tematyce podatkowej i prawno-podatkowej. Pełni również funkcję Szefa Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, jest także Członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym. W każdy poniedziałek ukazuje się w Serwisie Doradztwa Podatkowego „Komentarz nieuczesany” autorstwa profesora – www.isp-modzelewski.pl

„Usługa turystyki podlega opodatkowaniu na gruncie podatku od towarów i usług według specjalnej procedury marży, jednak wątpliwości praktyczne rodzi już samo definiowanie usługi turystyki i prawidłowe kwalifikowanie wielu jej przejawów, takich jak turystyka biznesowa czy turystyka językowa. Ponadto sam sposób stosowania procedury marży jest w wielu przypadkach niejednoznaczny i rodzi sporo kontrowersji (np. kwestia opodatkowania zaliczek). Należy także pamiętać, że branża turystyczna to nie tylko biura podróży, lecz także agencje turystyczne, które borykają się z problemami związanymi z opodatkowaniem pośrednictwa, czy też branża hotelarska, która niejednokrotnie tworzy zaawansowane pakiety usług niezwykle trudne do zakwalifikowania i opodatkowania.

Problematyka opodatkowania branży turystycznej na gruncie podatku od towarów i usług rodzi zatem szereg kontrowersji i stąd konieczne jest szeroka dyskusja prowadzona zarówno przez przedstawicieli branży, jak i specjalistów z zakresu prawa podatkowego w celu maksymalnego wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się we wskazanym obszarze, jak i podjęcia kroków ku uproszczeniu obowiązujących rozwiązań.

prof. Witold Modzelewski

Justyna Zając–Wysocka

Justyna Zając–Wysocka

Radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego i członek zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych Sp. z o.o. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie. Członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association).  Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się również opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług. Uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking Dziennika Gazety Prawnej).

Stanisław Piśko

Stanisław Piśko

ekspert Polskiej Izby Turystyki, wieloletni Wiceprezes PIT i jej przedstawiciel w latach 2008-2012 w Komitecie Fiskalnym przy Europejskim Stowarzyszeniu Biur Podróży i Organizatorów Wycieczek (ECTAA) z siedzibą w Brukseli, wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor wielu publikacji na temat VAT w turystyce. Reprezentant środowiska turystycznego przy opracowywaniu w roku 1993 pierwszej polskiej ustawy o podatku od towarów i usług oraz wszystkich jej kolejnych wersji i nowel aż do roku 2012.

dr Adam Lejman-Gąska

dr Adam Lejman-Gąska

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej i wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Przedsiębiorca - obrót wartościami kolekcjonerskimi, inwestycje alternatywne. W swej działalności zajmuje się ekonomią, ze szczególnym naciskiem na inwestycje, system podatkowy i wydatki sektora publicznego.

Janusz Turakiewicz

Janusz Turakiewicz

ekonomista, doradca podatkowy i gospodarczy, specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, hotelarskimi i stacjami sportów zimowych; biegły sądowy w dziedzinie rachunkowości i turystyki; autor m.in. książek "274 Dni do Unii Europejskiej. Poradnik podatkowy dla małych i średnich przedsiębiorstw hotelarskich i gastronomicznych z terminarzem podatkowym na okres 1.08.2003 – 30.04.2004", Polskie Zrzeszenie Hoteli & Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003 i "Polski Słownik Podatków i Rachunkowości 2008", COSZ Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2008.

Jerzy Kuprianowicz

Jerzy Kuprianowicz

licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 11980). Ukończył Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest również absolwentem Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym oraz bieżącym doradztwie podatkowym dla przedsiębiorstw z branży turystycznej, nieruchomościowej, ochrony zdrowia oraz retail. Jest przedstawicielem Polskiej Izby Turystyki w Komitecie Fiskalnym przy Europejskim Stowarzyszeniu Biur Podróży i Organizatorów Wycieczek (ECTAA) z siedzibą w Brukseli. Autor licznych publikacji o tematyce podatkowej (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Rynek Turystyczny, Hotelarz, serwis internetowy TaxFin.pl).

Anna Resiak

Anna Resiak

Doradca podatkowy, nr wpisu 12440. Z wykształcenia prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Konsultant podatkowy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych. Wcześniej przez klika lat zatrudniona w jednej z polskich spółek doradztwa podatkowego, gdzie do jej obowiązków należało bieżące doradztwo z zakresu podatków pośrednich w tym wielokrotnie na rzecz podmiotów działających w branży turystycznej (biura podróży, agenci, podmioty działające w branży hotelarskiej), sporządzanie opinii podatkowych, przeglądy podatkowe, uczestnictwo w postępowaniach podatkowych i sądowo - administracyjnych. Posiada ponad 300 godzin doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu podatku VAT, w tym szkoleń specjalistycznych i branżowych (m.in. zmiany w podatku VAT, podatek VAT w branży turystycznej). Autorka licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej oraz współautor wydawnictw książkowych: „Leksykon VAT. Praktyka, teoria, orzecznictwo.” wyd. C.H. Beck oraz „Podatek VAT w branży TSL. Prawne i podatkowe aspekty transportu, spedycji i logistyki.” wyd. Wolters Kluwer Polska.

Udział w konferencji wezmą także:

 • Przedstawiciel Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
 • Przedstawiciel Ministerstwa Finansów
 • Przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki

Program konferencji

 • 9.00 - Rejestracja uczestników
 • 9.30 - Uroczyste otwarcie konferencji
  • Otwarcie Konferencji przez J.M. Rektora GWSH prof. Krzysztofa Szaflarskiego.
  • Wystąpienia gości honorowych Konferencji:
  - Prodziekana GWSH ds. kierunku studiów Turystyka i Rekreacja - prof. Tadeusz Burzyńskiego,
  - Członka Rady Polityki Pieniężnej - prof. Grażyny Ancyparowicz,
  - Prezesa Polskiej Izby Turystyki - Pawła Niewiadomskiego
 • 10.00 - Wykład otwierający Konferencję „Rola podatku VAT od działalności turystycznej w polityce fiskalnej państwa” - prowadzony przez prof. Witolda Modzelewskiego
 • 11.00 - 12.15 – I panel – Zróżnicowanie opodatkowania VAT działalności turystycznej
  • Podatek VAT jako źródło zasilenia budżetu - dr Adam Lejman-Gąska
  • Pojęcie działalności turystycznej, pośrednictwo w turystyce, specjalna procedura - Stanisław Piśko
  • Dyskusja
 • Przerwa kawowa
 • 12.35 - 13.50 - II panel – Problemy interpretacyjne – VAT w turystyce
  • Podstawowe spory w VAT w biurach podróży - Justyna Zając–Wysocka
  • Kwestie sporne w VAT w dziedzinie hotelarstwa i gastronomii – Janusz Turakiewicz
  • Dyskusja
 • Lunch
 • 14.40 - 16.10 - III panel – Planowane a pożądane zmiany w przepisach
  • Rozważane przez ECTAA kierunki zmian w przepisach unijnych dotyczących opodatkowania podatkiem VAT usług turystyki – Jerzy Kuprianowicz
  • Planowane zmiany w polskich przepisach - Anna Resiak
  • Dyskusja
 • 16.10 - 16.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Patroni i Partnerzy

Konferencję wspierają:

Rejestracja udziału w Konferencji

Oferta uczestnictwa w Konferencji:

 • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza, a następnie potwierdzenie drogą e-mailową ze strony Organizatora.
 • Wymagane jest wniesienie opłaty uczestnictwa w wysokości 179 zł (pełna opłata) lub 99 zł (studenci) za osobę, na konto bankowe o numerze wskazanym w przesłanej wiadomości e-mailowej.
 • Opłata obejmuje:
  - uczestnictwo we wszystkich prelekcjach i wybranym warszacie
  - materiały drukowane
  - przerwy kawowe oraz poczęstunek
  - certyfikat potwierdzający udział w Konferencji
 • Możliwe jest otrzymanie faktury za udział w Konferencji.
 • GWSH zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji.

Rejestrując się:

 • akceptujesz ogólny regulamin kursów i szkoleń organizowanych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego
 • wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji organizacyjnych dotyczących udziału w Konferencji na podany adres e-mail.

Problem z rejestracją?

Napisz: konferencje@gwsh.pl

Miejsce

Konferencja organizowana jest w budynku C Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, zlokalizowanym w Katowicach-Piotrowicach przy ul. Kostki Napierskiego 38.