Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Skrypty i podręczniki

Drukuj

Stanisław Stanek, Mariusz Żytniewski

Wybrane zagadnienia baz danych na przykładzie Microsoft Access 2013 oraz Oracle 11G

(przegladaj jako e-book)

 

Andrzej Szymański, Ewa Krzyżak-Szymańska

Resocjalizacja nieletnich w warunkach wolności dozorowanej oraz w zakładowych instytucjach wychowawczych opieki całkowitej
Wybrane zagadnienia teoretyczne, organizacyjne i prawne

(przeglądaj jako e-book)

 

pod redakcją: Doroty Chudy-Hyski, Michała Żemły

Turystyka Bardziej Przyjazna
Wybrane zagadnienia minimalizacji negatywnego wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze

(przeglądaj jako e-book)

 

Olga Janikowska

Sprawiedliwość i światocentryzm
jako determinanty zrównoważonego rozwoju

(przeglądaj jako e-book)

 

Jacek Pyka

Marketing Międzynarodowy
Wybrane zagadnienia

Wydanie II, poprawione i uzupełnione

(przeglądaj jako e-book)

 

Rafał Blicharz, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katarzyna Jaworek, Michał Kania, Anna Lichosik

Publiczne Prawo Gospodarcze
Zbiór ustaw

(przeglądaj jako e-book)

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+