Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Akademickie Forum Młodych

Drukuj

Akademickie Forum Młodych GWSH jest platformą publikacyjną dla wyróżniających się prac dyplomowych absolwentów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków kształcenia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Absolwenci naszej Uczelni poprzez publikacje elektroniczne włączają się do budowania sieci współpracy w ramach społeczeństwa informacyjnego.

Akademickie Forum Młodych GWSH, oprócz wyróżniających się analiz i badań zawartych w pracach  dyplomowych, publikuje także wybrane badania oraz projekty prowadzone przez absolwentów studiów podyplomowych naszej Uczelni. Wszystkie prace publikowane w ramach Akademickiego Forum Młodych są recenzowane.

 

Dorota Chudy-Hyski, Sylwia Ząbek

Business & Spa
Megatrend rynku turystycznego XXI wieku

(przeglądaj jako e-book)


 

Doskonalenie Zarządzania Publicznego w Gminie
pod redakcją Ryszarda Janikowskiego

(przeglądaj jako e-book)

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+