PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Rada Ekspertów Wydziału Medycznego

Drukuj

Rada Ekspertów Wydziału Medycznego AG została powołana 29 listopada 2021 r. Idea jej utworzenia dojrzewała wraz z ciągłym rozwojem kierunków medycznych na uczelni.

Obecnie w AG funkcjonują trzy kierunki medyczne: pielęgniarstwo, fizjoterapia i kosmetologia. Ich absolwenci to specjaliści cenieni na rynku pracy. Na uczelni działa Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych. „Wirtualny szpital” to obecnie najnowocześniejszy i najskuteczniejszy sposób kształcenia przyszłych kadr medycznych. Sale symulacyjne zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny oraz fantomy, które potrafią naśladować różne objawy i zachowania ludzkie.

 

Skład Rady Ekspertów Wydziału Medyczngo:

 • przewodnicząca Beata Drzazga, prezes i założyciel BetaMed S.A., dziekan ds. rozwoju Wydziału Medycznego AG
 • dr n. med. Krzysztof Guzikowski – neonatolog i pediatra
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Malara – koordynator pododdziału chirurgii szczękowo-twarzowej w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie, właściciel Dentaris Specjalistyczna Praktyka Lekarska
 • dr n. med. Mariusz Nowak - dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
 • dr n. med. Katarzyna Skwara-Guzikowska - lekarz medycyny estetycznej i założyciel KSG Clinic w Katowicach
 • dr n. ekon. Jerzy Szafranowicz – dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
 • dr Marta Adamczyk - JM Rektor AG
 • dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. AG - prorektor ds. kształcenia
 • Krzysztof Bestwina, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
 • dr n. med. Jan Pruszowski
 • Wiktor Pawlik, prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach
 • ks. prof. Andrzej Nowicki, Duszpasterz Środowisk Gospodarczych
 • Eugeniusz Budniok, kanclerz Loży Katowickiej, wiceprezes zarządu BCC
 • dr n. med. Maciej Matuszczyk, dyrektor medyczny Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks
 • dr Jan Sarna, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

 

Sylwetki Członków Rady Ekspertów Wydziału Medycznego:

 

Beata Drzazga

- ekspert w dziedzinie zarządzania służbą zdrowia. Jest założycielką i właścicielką największej firmy medycznej w Polsce BetaMed S.A., świadczącej usługi medyczne w domu pacjenta i w Clinice Centrum Medycznym w Chorzowie.  Zatrudnia ok. 3000 osób, obejmuje opieką ponad 5000 pacjentów. Posiada ok. 91 filii opieki domowej w 11. województwach w Polsce. Laureatka ponad 185 nagród krajowych i międzynarodowych.. W 2018 roku Beata Drzazga otrzymała z rąk Ministra Zdrowia RP nagrodę Lidera Ochrony Zdrowia w kategorii Skuteczne zarządzanie w ochronie zdrowia oraz nagrodę Menadżer Roku – Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia placówki prywatne.

 

dr n. med. Katarzyna Skwara-Guzikowska

- absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Autorka i koordynatorka kierunku studiów podyplomowych medycyna estetyczna dla lekarzy. Wykładowca Europejskiego Centrum  Medycyny Estetycznej. Członkini Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej, Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej oraz Polskiego Towarzystwa Mezoterapii. 

 

dr n. med. Mariusz Nowak 

- lekarz, wykładowca akademicki. Od 2005 roku Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – wiodącego ośrodka w Polsce i jednego z najnowocześniejszych w Europie, zajmującego się kompleksowym leczeniem oparzeń i ran przewlekłych. Od zawsze zainteresowany jakością w ochronie zdrowia. Jako pierwszy Dyrektor szpitala publicznego w Polsce z powodzeniem wdrożył w swojej placówce zarządzanie procesowe z wykorzystaniem metod m.in. Lean Management, Six Sigma i TOC. Autor publikacji naukowych, współtwórca trzech wynalazków zakresu urządzeń i opatrunków termoczułych stosowanych do leczenia ran oraz nowego systemu zarządzania szpitalem.

 

dr hab. n. med. Piotr Malara

- prof. nadzw.  absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. W 2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii, nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. W roku 2007 zakończył szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, natomiast w roku 2012 został profesorem nadzwyczajnym. W roku 2015 uzyskał tytuł Master of Science in Oral Implantology kończąc jedne z najbardziej prestiżowych na świecie studiów w zakresie implantologii na Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem.

 

Jerzy Szafranowicz

- lekarz, specjalista II stopnia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, menedżer zdrowia, dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Był m.in. prezesem Centrum Rehabilitacji w Chorzowie, dyrektorem Lecznicy Lekarzy Specjalistów Sanomed w Katowicach, dyrektorem katowickiego oddziału Medycyny Rodzinnej Warszawa. Szefował też śląskiemu oddziałowi NFZ w Katowicach. W latach 2015-2016 pełnił funkcję zastępcy prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych.

 

dr n. med. Krzysztof Guzikowski

- absolwent Wydziału lekarskiego, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii, zajmujący się od wielu lat intensywną terapią. Odbył szereg praktyk zagranicznych. W latach 1988-2000 nauczyciel akademicki na Wydziale Lekarskim w Katowicach. Lekarz medycyny estetycznej, zafascynowany skutecznością innowacyjnej światłowodowej techniki laserowej (endolift) w redukcji lokalnych otłuszczeń. Ponadto specjalizuje się w redukcji blizn za pomocą technik łączonych oraz możliwościach terapeutycznego wykorzystania technologii skoncentrowanej fali ultradźwiękowej. 

 

dr Marta Adamczyk

-  JM Rektor AG, autor wielu analiz i opracowań dotyczących rozwiązań organizacyjnych, strategii wdrażania nowych rozwiązań, strategii wejścia na nowe rynki, a także autor m. in. koncepcji funkcjonowania Zagranicznego Wydziału AG w Wiedniu i w Ostrawie oraz Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała na kolejnych stanowiskach menedżerskich, zarządzając zespołami w obszarach marketingu, organizacji kształcenia czy funkcjonowania jednostek zamiejscowych uczelni. Ukończyła zarządzanie i marketing, a także studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii biznesu w AG. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu public relations na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładowca akademicki w zakresie „miękkiego” zarządzania, doktorantka na Wydziale Zarządzania AG, specjalizująca się w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołów, komunikacji w biznesie, zarządzania wizerunkiem przedsiębiorstwa oraz employer branding.  

  

dr Joanna Strzelczyk-Łucka

- prof. AG, prorektor ds. kształcenia AG, trener biznesu i pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania i Marketingu. Specjalizuje się w problematyce zarządzania ludźmi, koncepcjach zarządzania kompetencjami oraz innowacyjności w biznesie. Z tym wiąże się aktywność na rzecz całego regionu dotycząca współpracy z instytucjami regionalnego otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami, jak również organami władzy samorządowej. Joanna Strzelczyk-Łucka była m.in. Dziekanem Wydziału Medycznego AG, Dziekanem Zamiejscowego Wydziału w Olkuszu SWSZ, jak również Kierownikiem Studenckiego Biura Karier, gdzie współpracowała z wieloma przedsiębiorstwami w zakresie doboru kadr i rozwoju kompetencji pracowników. Była członkiem jury wielu konkursów przedsiębiorczości dla młodzieży. Jest autorką licznych publikacji naukowych i ekspertyz. Członek m.in. Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+