Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak

Drukuj

Kierownik Katedry Psychologii. Specjalizowała się w dziedzinie psychologii pracy i organizacji,  psychologii środowiskowej i psychologii  ekonomicznej. Związana z Uniwersytetem Sląskim niemal od  chwili jego powołania. Współtworzyła  kierunek psychologii na tym Uniwersytecie. Od 2007 przeszła do GWSH.

W latach 1980-83 oraz 1996-2007 kierowała  Instytutem Psychologii U.Śl., 1990-1993 była  dziekanem Wydziału Pedagogiki i Psychologii , 1996-2002 prorektorem ds/Kształcenia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN (1980-2011), Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Stosowanej (1985-2006), Komitetu Ergonomii PAN (1980-2009),  redaktor naczelna  rocznika „Kolokwia Psychologiczne” PAN (1990-2009 ).

Stypendystka Fulbrighta w r.1975/76.

Najważniejsze  publikacje zwarte: Człowiek w sytuacji innowacyjnej (Warszawa, 1980, PWN,), Niezawodność człowieka w pracy. Studium psychologiczne (Warszawa, 1986, PWN), Psychologia pracy i organizacji (Warszawa, 2007, PWN), Zachwyt i logika czynu (Warszawa, 2006 Scholar), Jak być mistrzem. Profesora Tomaszewskiego pedagogiczne credo (redaktor i współautor) (Warszawa, 2007, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN).

Wypromowała 22 doktorów .

Założycielka Fundacji „Na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. T. Tomaszewskiego”. 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+