Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Study for free in English at KSE

Drukuj

Yeni akademik yılın başlangıcından itibaren, KSE İşletme Fakültesi, eğitim dilinin İngilizce olduğu tam zamanlı bir birinci aşama öğrenim programı (lisans eğitimi) sunmaktadır. Önerilen anadal Uluslararası İşletme ve Turizm'dir.

Öğrencileri, Polonya merkezli ve uluslararası şirketlerde çalışmaya hazırlayan modern bir öğrenim programı. Üç yıl boyunca (birinci aşama öğrenim) büyük işletmelerde uygulanan idari, yönetim ve pazarlama stratejilerini öğrenirler.

Bu anadaldaki eğitimini tamamladıktan sonra, öğrenciler ikinci aşama öğretime (lisansüstü eğitimi) devam etme veya uluslararası şirketlerde profesyonel kariyerlerine başlama hakkını elde ederler. Kazanılan nitelikler ve beceriler, İngilizce konuşulan iş ortamında öğrencinin mesleki gelişimini daha da hızlandıracaktır.

Bu eğitim programı süresince, öğrenciler VEC (Mesleki İngilizce Sertifikası) -yönetim, turizm, müşteri hizmetleri, lojistik, hemşirelik, fizyoterapi gibi farklı alanlarda iş dili bilgisini tasdik eden uluslararası sertifika- sınavına girme olanağına sahip olacaklardır.

VEC (MİS), mevcut pazardaki en geniş meslek grubunu kapsayan yenilikçi bir sınavdır. Bu nedenle, seçtiğiniz kariyerinizdeki dil becerileriniz için sağlam bir referans sağlar ve ayrıca CV'nizde rekabet avantajı sağlayabilir.

Bu öğrenim için hedeflenenler kimlerdir?

Bu öğrenim programı, Polonyalı ve yurtdışından öğrencilere yöneliktir. AB projesinin bir parçası olarak 24 kişilik bir gruba uygulanacaktır.

Bu tahsil programı için adaylardan, ilgili geçerli bir teyit veya sertifika ile B2 seviyesinde İngilizce istiyoruz. İstenen dil becerisi, ek yazılı bir test ve İngilizce konuşma ile doğrulanacaktır. Bu tahsil programı Ekim 2018'de başlayacak ve altı yarıyıl sürecektir.

İngilizce Tahsil Yapın!

Mevcut koşullardaki dinamik işgücü piyasası, GWSH'deki yeni branş mezununun profesyonel çalışma hayatı için hem teorik hem de pratik olarak hazırlanmasını gerektirmektedir. Eğitim hayatı sırasında elde edilen deneyim, mezunların sadece Polonya piyasasında değil aynı zamanda uluslararası piyasanın zor ekonomik koşullarında da çözüm bulmalarına yardımcı olacaktır.

Daha fazlası için lütfen tıklayın: http://www.gwsh.pl/zp/zp-zadanie1.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beginning at the start of the new academic year the KSE Faculty of Management offers a full-time first cycle study programme(undergraduate course), where the language of instruction is in English. The proposed major is International Business Studiesand Tourism. 

A modern study program which prepares students for work in Polish and foreign companies. During the three years (first cycle study) they learn the techniques of management, administration and marketing strategies  implemented in large enterprises. 

After completing the studies in this major, students are entitled to continue their studies at the second-cycle studies (postgraduate courses) or start their professional career in international companies. The gained qualifications and skills will accelerate student’s further professional development in the English-speaking business environment. 

During the course of the study program, students will have the opportunity to take the VEC (Vocational English Certificate) exam – international certificate confirming the practical knowledge of business language in different areas such as management, tourism, client service, logistics, nursing, physiotherapy.

VEC is an innovative examination that covers the widest variety of professions in the current market. As such, it provides a solid reference for your linguistic skills in your chosen career and can provide a competitive advantage on your CV.

Who are the studies aimed at? 
This study course is aimed at students from Poland and abroad. They will be implemented as part of the EU project for a group of 24 young people. 
From the candidates for studies, we expect English at B2 level confirmed by a relevant confirmation or certificate. The skill will be verified by an additional written test and an English-language conversation. The studies will begin in October 2018 and last for six semesters. 
 

Study in English! 
The dynamic labour market in the current conditions entails that the graduate of the new major at GWSH will be prepared both in theoretically and practically for professional work. The experience gained during the studies will help graduates find solutions in difficult economic situations not only on the Polish market but also on the international market. 

More: http://www.gwsh.pl/zp/zp-zadanie1.html

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+