PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Zarządzanie placówkami kosmetologicznymi i SPA

Drukuj

DLA KOGO:

Grupa docelowa: kosmetolodzy ze stopniem lic lub mgr, technicy usług kosmetycznych ze stopniem lic lub mgr w innej dziedzinie, inne osoby po studiach wyższych, osoby które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą w branży kosmetycznej i potrzebują konkretnych porad i rozwiązań w tym zakresie. 

 

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do stworzenia biznesplanu oraz zastosowania procedur kluczowych do uruchomienia gabinetu kosmetologicznego w świetle aktualnie obowiązującego prawa
 • umiejętność zastosowania różnych narzędzi marketingowych do stworzenia kampanii reklamowej i promowania działalności na rynku lokalnym/globalnym
 • zdobycie zdolności zarządzania małym przedsiębiorstwem w branży kosmetycznej
 • organizacja pracy z punktu widzenia usług kosmetycznych

 

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE:

 • Zdobytą wiedzę będzie można zweryfikować podczas zajęć praktycznych. Absolwenci po ukończeniu studiów będą posiadać następujące kwalifikacje:
 • umiejętność organizacji działalności kosmetycznej „krok po kroku”
 • znajomość procedur niezbędnych do uruchomienia gabinetu kosmetologicznego
 • umiejętność planowania i wdrażania działań marketingowych w branży kosmetycznej
 • wiedza dotycząca niezbędnych przepisów prawa obowiązujące w gabinetach kosmetologicznych i zawodzie kosmetologa (procedury, protokoły, oświadczenia, zgody)
 • wiedza z zakresu zarządzania placówkami kosmetyczno – medycznymi

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM KLIKNIJ TUTAJ

 

KADRA DYDAKTYCZNA:

Katarzyna Zawada-Fiedor

socjolog, specjalista Zarządzania Placówkami Służby Zdrowia, opiekun merytoryczny kierunku

dr Ewa Szmaj

jeden z dwóch kosmetologów ze stopniem naukowym doktora na Górnym Śląsku, specjalizuje się w kosmetologii leczniczej, wykładowca akademicki, praktyk, szkoleniowiec

 

 

 

 

Małgorzata Ruprich

Prodziekan kierunku Kosmetologia, wykładowca akademicki w zakresie biznesu, marketingu w branży medycznej i kosmetycznej. Absolwentka Oxford Brookes University w zakresie zarządzania strategicznego.

 

 

 


 

 

CZAS TRWANIA

Czas trwania: 2 semestry

 • Piątki: 16:00 do 20:00
 • Soboty: 09:00 do 16:30

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne:  3600 zł : płatne w ośmiu ratach po 450 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 3600 zł 3420 zł (-5%): płatne w ośmiu ratach po 427,50zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Romualda Węglarska - tel. (32) 3570 582, e-mail: romualda.weglarska@gwsh.pl

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 


Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

 

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+