Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zarządzanie placówkami kosmetologicznymi i SPA

Drukuj

DLA KOGO:

Grupa docelowa: kosmetolodzy ze stopniem lic lub mgr, technicy usług kosmetycznych ze stopniem lic lub mgr w innej dziedzinie, inne osoby po studiach wyższych, osoby które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą w branży kosmetycznej i potrzebują konkretnych porad i rozwiązań w tym zakresie. 

 

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do stworzenia biznesplanu oraz zastosowania procedur kluczowych do uruchomienia gabinetu kosmetologicznego w świetle aktualnie obowiązującego prawa
 • umiejętność zastosowania różnych narzędzi marketingowych do stworzenia kampanii reklamowej i promowania działalności na rynku lokalnym/globalnym
 • zdobycie zdolności zarządzania małym przedsiębiorstwem w branży kosmetycznej
 • organizacja pracy z punktu widzenia usług kosmetycznych

 

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE:

 • Zdobytą wiedzę będzie można zweryfikować podczas zajęć praktycznych. Absolwenci po ukończeniu studiów będą posiadać następujące kwalifikacje:
 • umiejętność organizacji działalności kosmetycznej „krok po kroku”
 • znajomość procedur niezbędnych do uruchomienia gabinetu kosmetologicznego
 • umiejętność planowania i wdrażania działań marketingowych w branży kosmetycznej
 • wiedza dotycząca niezbędnych przepisów prawa obowiązujące w gabinetach kosmetologicznych i zawodzie kosmetologa (procedury, protokoły, oświadczenia, zgody)
 • wiedza z zakresu zarządzania placówkami kosmetyczno – medycznymi

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM KLIKNIJ TUTAJ

 

KADRA DYDAKTYCZNA:

Katarzyna Zawada-Fiedor

socjolog, specjalista Zarządzania Placówkami Służby Zdrowia, opiekun merytoryczny kierunku

dr Ewa Szmaj

jeden z dwóch kosmetologów ze stopniem naukowym doktora na Górnym Śląsku, specjalizuje się w kosmetologii leczniczej, wykładowca akademicki, praktyk, szkoleniowiec

 

 

 

 

Małgorzata Ruprich

Prodziekan kierunku Kosmetologia, wykładowca akademicki w zakresie biznesu, marketingu w branży medycznej i kosmetycznej. Absolwentka Oxford Brookes University w zakresie zarządzania strategicznego.

 

 

 


 

 

CZAS TRWANIA

Czas trwania: 2 semestry

 • Piątki: 16:00 do 20:00
 • Soboty: 09:00 do 16:30

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne:  3600 zł : płatne w ośmiu ratach po 450 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 3600 zł 3420 zł (-5%): płatne w ośmiu ratach po 427,50zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Romualda Węglarska - tel. (32) 3570 582, e-mail: romualda.weglarska@gwsh.pl

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 


Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+