PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zarządzanie Talentami

Drukuj

PROGRAM STUDIÓW - ZARZĄDZANIE TALENTAMI (160H)

Zjazd 1. Wprowadzenie do zarządzania talentami – (16 godz.)

 • Skąd wzięła się koncepcja talentów?
 • Kompetencje i talenty – podobieństwa i różnice
 • Atuty i ich rodzaje
 • Mapa swoich atutów
 • Mapa atutów Twoich pracowników
 • Narzędzia wzmacniania mocnych stron
 • Model pracy nad doskonaleniem talentów swoich pracowników

Zjazd 2. Rola i potrzeby firm w efektywnym zarządzaniu talentami (16 godz.)

 • Misja, wizja i wartości firmy oraz ich znaczenie w doborze i zarządzaniu talentami
 • Wpływ kultury organizacyjnej na wyszukiwanie, rozwój i wykorzystanie talentów
 • Wpływ strategii firmy na działania ukierunkowane na wyszukiwanie talentów w organizacji i z rynku zewnętrznego.
 • Rola organizacji uczącej się i jej zasad w tworzeniu odpowiedniego środowiska dla identyfikacji i rozwoju utalentowanych pracowników
 • Diagnoza własnych organizacji i ich umiejętności wykorzystania potencjału ludzkiego – SWOT, siatka celów, analiza pola sił Kurta-Lewina.

Zjazd 3. Zarządzanie indywidualną karierą i rozwojem  w oparciu o posiadane atuty i talenty (16 godz.)

 • kariera i rozwój oraz zarządzanie karierą w dzisiejszych czasach
 • rodzaje ścieżek karier i formy rozwoju zawodowego
 • fakty i mity udanej kariery
 • poszukiwanie sposobów  dopasowania do misji, wizji i wartości firmy
 • Najczęstsze przeszkody w zarządzaniu karierą zawodową
 •  metoda odkrywania potencjału, talentów i umiejętności
 •  mapa dokonań i wnioski dot. atutów które pomogły w tych dokonaniach

Zjazd 4. Sposoby i techniki rozpoznawania talentów w oparciu o powszechnie stosowane metody HR (16 godz.)

 • Wywiady rekrutacyjne
 • AC/DC – interpretacja wyników pod kątem identyfikacji talentów
 • Programy sukcesji jako narzędzie wykorzystywania talentów w organizacji
 • Jak zidentyfikować talenty podczas wspólnej pracy przełożonego z podwładnym  - obserwacja zachowań.
 • Wykorzystanie rozmów oceniających i rozwojowych  w kontekście atutów pracownika
 • Wykorzystanie case study oraz zadań projektowych do odkrycia talentów.

Zjazd 5. Narzędzia wpierające identyfikację talentów – (16 godz.)

 • Profilowanie behawioralne w kontekście identyfikacji talentów
 • Narzędzia – Extended Disc, ENSIZE, Insight, MBTI – możliwości, zalety wady każdego z tych narzędzi.
 • Identyfikacja własnych talentów wynikająca z ENSIZE
 • Analiza własnych mocnych stron przy pomocy ENSIZE
 • Identyfikacja własnych talentów wynikająca z testu Gallupa
 • Budowanie indywidualnych programów rozwoju w oparciu wyniki testów

Zjazd 6. Rola organizacji, menedżerów, Działów HR oraz zespołów własnych w wyszukiwaniu i wspieraniu potencjałów (16 godz.)

 • Fakty i mity dot. posiadania wyjątkowo utalentowanych pracowników w swoich zespołach
 • Odpowiedzialność szefa wobec pracownika, zespołu i organizacji w zakresie zarządzania talentami pracowników
 • Odpowiedzialność HR wobec pracownika, zespołu i organizacji w zakresie zarządzania talentami pracowników
 • Odpowiedzialność zespołu i środowiska pracy wobec pracownika, i organizacji w zakresie zarządzania talentami pracowników
 • Odpowiedzialność pracowników za swój rozwój
 • SWOT dla menedżera z punktu widzenia wyszukiwania, zatrudniania i  zarządzania pracownikami wyjątkowo uzdolnionymi

Zjazd 7. Organizacyjne programy rozwoju talentów w firmach – początek, realizacja, efekty.  (16 godz.)

 • Struktura planu rozwoju talentów – cele, program, mierzalne efekty
 • Przykłady skutecznego i nieskutecznego wdrażania planów rozwoju talentów.
 • Studium przypadku – biznes case przygotowania wdrożenia oraz ewaluacji programu rozwoju i wykorzystania talentów na przykładzie firm.
 • Struktura i przeprowadzenie spotkania informacyjnego uruchamiającego program rozwoju talentów.
 • Monitoring programu rozwoju talentów oraz wdrażani niezbędnych korekt.

 

Zjazd 8. Budowanie indywidualnych planów rozwoju dla pracowników, których atuty i talenty są kluczowe dla organizacji. (16 godz.)

 • Podstawy i zasady rozwoju ludzi dorosłych
 • Indywidualne style uczenia się
 • Metody, techniki i narzędzia rozwojowe
 • Dopasowanie metod do indywidualnego stylu uczenia się
 • Szczegółowe zasady budowania Indywidualnych planów rozwoju

Zjazd 9. Indywidualne rozmowy rozwojowe z talentami oraz budowanie kultury feedbackowej w relacji przełożony, utalentowany pracownik. (8 godz.)

 • Motywowanie poprzez docenianie, chwalenie i konstruktywną krytykę
 • Rozmowa planująca i kontraktująca działania rozwojowe
 • Rozmowa monitorująca i korygująca w trakcie realizacji planu rozwoju
 • Rozmowa korygująca i drabinka interwencji.

Zjazd 9. Różnice pokoleniowe w zarządzaniu talentami (8 godz.)

 • Charakterystyka pokoleń Baby Boomers, X, Y, Z
 • Pokolenia na rynku pracy  - charakterystyczne potrzeby i zachowania  w organizacji i poza nią
 • Sposób postrzegania rozwoju osobistego i zawodowego przez poszczególne pokolenia
 • Różnicowanie sposobów, metod, technik i narzędzi w zarządzaniu talentami w zależności od przynależności pokoleniowej.

Zjazd 10. Cześć warsztatowa – projektowanie własnych programów rozwoju talentów (8 godz.)

Zjazd 10. Seminarium przed egzaminem (8 godz.)

 

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+