PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Akademia Górnośląska uznana za najlepszą uczelnię niepubliczną w Polsce, kształcącą na kierunku „Turystyka i rekreacja”. - szczegóły

Zarządzanie w portach lotniczych

Drukuj

Znaczenie transportu lotniczego w globalnym transporcie powoduje znaczne zapotrzebowanie na wysoce wykwalikowaną kadrę w zakresie zarządzania portami lotniczymi nie tylko o charakterze regionalnym, ale również międzynarodowym. Tak więc nadrzędnym celem procesu kształcenia na tej specjalności jest profesjonalne i kompleksowe przygotowanie do prawidłowego sprawowania i realizowania zadań związanych z szeroko rozumianym funkcjonowaniem portów lotniczych w uwarunkowaniach globalnych. 

W trakcie studiów Student nabędzie kompetencje w zakresie rozumienia skomplikowanych interakcji wynikających z mnogości podmiotów tworzących rynek lotniczy (którego efektywnie zarządzane Porty Lotnicze, stanowią jeden z kluczowych podsystemów), uwarunkowań prawnych, zagadnień polityczno-gospodarczych i ekonomicznych, organizacją i zarządzaniem miejscami pracy w różnych obszarach funkcjonowania portu lotniczego i jego infrastruktury. Zdobędzie również wiedzę w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym o podłożu kulturowym.

W ramach prowadzonych przedmiotów na specjalności Zarządzanie w Portach Lotniczych studentowi zostanie przekazana wiedza między innymi z zakresu: prawnych uwarunkowań funkcjonowanie portów lotniczych, bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania infrastrukturą czy też znaczenia portów lotniczych w międzynarodowym i regionalnym transporcie lotniczym.

 

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

  • Struktura organizacyjna portu lotniczego
  • Trendy w rozwoju lotnisk (airport city, aerotropolis)
  • Podstawy marketingu w transporcie lotniczym
  • Wybrane elementy infrastruktury lotniskowej
  • Zarządzanie czasem pracy
  • Kulturowe zagrożenia funkcjonowania portu lotniczego
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w portach lotniczych

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Zarządzanie w portach lotniczych zdobędą wiedzę i kompetencje niezbędne do zarządzania w różnych sferach działalności portów lotniczych oraz firm działających w branży lotniczej, jak również do organizacji i zarządzania działalnością firm w biznesie około lotniczym. 

Absolwenci po tej specjalności znajdą pracę jako: specjaliści i menedżerowie w przedsiębiorstwach zarządzających lotniskami, menedżerowie zarządzający strategią marketingową marki portu lotniczego, specjaliści ds. zarządzania bezpieczeństwem w portach lotniczych czy też menedżerowie firm działających w szeroko rozumianym biznesie około lotniczym.

Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Akademia Górnośląska uznana za najlepszą uczelnię niepubliczną w Polsce, kształcącą na kierunku „Turystyka i rekreacja”. - szczegóły

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+